Gimp - skalowanie warstw i całego obrazu

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 13350 razy

Gimp udostępnia opcje umożliwiające skalowanie zarówno całego obrazu (wraz z wszystkimi obiektami i warstwami) jak i pojedynczych warstw. Opcja skalowania obrazu jest dostępna w menu Obraz → Skaluj obraz i wyświetla ona okno dialogowe Skalowanie obrazu opisane poniżej.

Gimp - okno Skalowanie obrazu
Rys. 1
Widok okna Skalowanie obrazu w programie Gimp:
 1. ustawia szerokość obrazu w obranej jednostce długości;
 2. ustawia wysokość obrazu w obranej jednostce długości;
 3. włącza/wyłącza skalowanie z zachowaniem proporcji obrazu;
 4. opcje wyboru jednostki;
 5. rozdzielczość obrazu na osi x;
 6. rozdzielczość obrazu na osi y;
 7. włącza/wyłącza automatyczne ustawienie takiej samej rozdzielczości dla osi x i y;
 8. lista jednostek rozdzielczości obrazu;
 9. lista opcji interpolacji obrazu (wpływa na jakość obrazu, zwłaszcza przy skalowaniu powiększającym):
  • Brak - bez interpolacji efektem będzie widoczna pikselizacja obrazu;
  • Liniowa - prosty algorytm interpolacji funkcją liniową (nieco lepszy rezultat wygładzonych pikseli;
  • Sześcienna - wykorzystuje do interpolacji aż cztery punkty, na podstawie których wylicza wielomian trzeciego stopnia będący funkcją interpolującą dany skrawek bitmapy;
  • Sinc (Lancos3) - przyznaję, że pojęcia bladego nie mam, ale to też jest jakiś algorytm interpolacyjny
 10. pomoc;
 11. przywraca pierwotne ustawienia;
 12. skaluje obraz i zamyka okno;
 13. anuluje i zamyka okno.

Skalowanie warstwy z kolei możliwe jest poprzez kliknięcie w menu Warstwa → Skaluj warstwę co spowoduje pojawienie się okna dialogowego Skaluj warstwę. Okno to różni się od tego z rysunku 1 tylko brakiem opcji ustawienia rozdzielczości a pozostała jego funkcjonalność jest taka sama choć odnosi się ona do bieżącej aktywnej warstwy.

Propozycje książek