Gimp - odwracanie wartości składowych kolorów (negatyw) i wartości kolorów zdjęcia

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 29990 razy

Tworzenie negatywu zdjęcia

Negatyw jest to odwrócenie wartości poszczególnych składowych koloru zapisanego w systemie RGB (czerwony, zielony, niebieski). Negatyw otrzymuje się również jako wynik operacji wywoływania kliszy zdjęć wykonywanych metodą analogową. Taką wywołaną kliszę można niekiedy zeskanować no i wtedy właśnie konieczne jest wykonanie operacji negatywu na tak zeskanowanym zdjęciu. W Gimp-ie istnieje specjalna funkcja umożliwiająca taką konwersję a jest ona dostępna z poziomu menu Kolory → Inversia.

Wynik działania tego efektu na zwykłym zdjęciu pokazany został na poniższym rysunku.

a)Obraz przed wykonaniem operacji Inwersji (negatywu) zdjęciab)Obraz po operacji Inwersji (negatywu) zdjęcia
Rys. 1
Przykładowa bitmapa: a) przed Inversją; b) po Inversji

Odwracanie wartości kolorów zdjęcia

Wartość koloru jest to nic innego jak jego poziom naświetlenia. Operacja odwracania wartości więc polega na odwróceniu jasności danego koloru w systemie kolorów HSV (odcień, nasycenie, wartość). Tak jak w przypadku tworzenia negatywu jest to operacja odwracalna a jej przeprowadzenie w Gimp-ie jest możliwe poprzez kliknięcie w menu Kolory → Odwrócenie wartości. Przykład takiej konwersji pokazany został na poniższym rysunku.

a)Obraz przed wykonaniem operacji odwrócenia wartości kolorów zdjęciab)Obraz po operacji odwrócenia wartości kolorów zdjęcia
Rys. 2
Przykładowa bitmapa: a) przed odwróceniem wartości; b) po odwróceniu wartości
Propozycje książek