Gimp - progowanie zdjęcia

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4525 razy

Okno dialogowe Progowanie dostępne po kliknięciu w menu Kolory → Progowanie umożliwia stworzenie monochromatycznej bitmapy z zdjęcia. Bitmapa monochromatyczna to taka bitmapa, która zawiera tylko dwa kolory: czarny i biały. Nazwa progowanie wywodzi się od tego że w oknie Progowanie ustawia się progi: dolny i górny, dla których kolor docelowej bitmapy będzie interpretowany jako biały.

Okno Progowanie w programie Gimp
Rys. 1
Widok okna Progowanie w programie Gimp:
 1. lista zapisanych ustawień okna;
 2. umożliwia zapisanie własnych ustawień okna;
 3. tryb wyświetlania histogramu liniowego;
 4. tryb wyświetlania histogramu logarytmicznego;
 5. obszar dla progowania oznaczający kolor czarny bitmapy docelowej;
 6. obszar dla progowania oznaczający kolor biały bitmapy docelowej;
 7. suwak przesuwający dolną granicę progowania;
 8. suwak przesuwający górną granicę progowania;
 9. kontrolka numeryczna do ręcznego wprowadzania dolnej granicy progowania;
 10. kontrolka numeryczna do ręcznego wprowadzania górnej granicy progowania;
 11. ustawia automatycznie granice progowania;
 12. wyświetla podgląd;
 13. pomoc;
 14. przywraca początkowe ustawienia;
 15. zamyka i zastosowuje zmiany;
 16. zamyka bez zastosowania zmian

Przykład działania tego narzędzia pokazany został na poniższym rysunku.

a)Obraz przed progowaniemb)Obraz po progowaniu
Rys. 2
Przykładowa bitmapa: a) przed progowaniem; b) po progowaniu

Efekt ten można zastosować do tworzenia prostej grafiki tła na podstawie zdjęcia z dodatkowym zastosowaniem Koloryzacji, duplikacji warstw i kilku innych funkcji Gimp-a. Przykład takiej grafiki powstałej na podstawie zdjęcia z rysunku 2.a widoczny jest poniżej.

Efekt praktycznego zastosowania progowania w Gimpie
Rys. 3
Efekt praktycznego zastosowania progowania w Gimp-ie
Propozycje książek
tytuł: Gimp 2.8. Praktyczne wprowadzenie autor: Michael Gradias

Tytuł:

Gimp 2.8. Praktyczne wprowadzenie

Autor:

Michael Gradias

tytuł: Po prostu GIMP autor: David Phyllis

Tytuł:

Po prostu GIMP

Autor:

David Phyllis

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona