Gimp - rysowanie linii prostych, krzywych, prostokątów i elips

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 49642 razy

Rysowanie linii prostych i krzywych Beziera

Linie proste można rysować przy użyciu pędzla P. Wystarczy bowiem wybranym przez siebie pędzlem kliknąć w punkcie początkowym linii a następnie z wciśniętym przyciskiem Shift kliknąć w punkcie końcowym. Ten sam efekt można uzyskać korzystając z narzędzia ścieżka B z zaznaczonym ustawieniem Wielokąt dzięki czemu będzie możliwe rysowanie linii prostych.

Gimp - opcje ustawień narzędzia do edycji i tworzenia ścieżek
Rys. 1
Opcje ustawień narzędzia do edycji i tworzenia ścieżek w programie Gimp:
 1. Projektowanie - w tym trybie rysuje się ścieżkę;
 2. Modyfikacja (Ctrl) - w tym trybie dodaje się węzły do ścieżki;
 3. Przesunięcia (Alt) - w tym trybie można przesuwać ścieżkę;
 4. Wielokąt - po włączeniu tego trybu kolejne węzły ścieżki będą rysowana jako linie proste;
 5. Zaznaczenie ze ścieżki - tworzy zwykłe zaznaczenie z obiektu ścieżki;
 6. Rysuj wzdłuż ścieżki - rysuje linię wybranym narzędziem i szerokością pędzla

Po narysowaniu własnej ścieżki wystarczy kliknąć przycisk Rysuj wzdłuż ścieżki 6 co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Rysuj wzdłuż ścieżki, którego opis funkcjonalności zamieszczam poniżej.

Gimp - okno dialogowe Rysuj wzdłuż ścieżki
Rys. 2
Widok okna dialogowego Rysuj wzdłuż ścieżki programu Gimp:
 1. Rysuj linię - włącza ustawienia rysowania linii;
 2. Pełny kolor - wypełnienie linii pełnym kolorem pierwszoplanowym;
 3. Deseń - wypełnienie obecnie ustawionym deseniem;
 4. szerokość linii;
 5. lista wybory jednostki szerokości linii;
 6. rozwija zaawansowane opcje stylu linii;
 7. zakończenie linii w stylu pniaka;
 8. zakończenie linii w stylu zaokrąglonym;
 9. zakończenie linii w stylu prostokątnym;
 10. wygładzenie narożników ostre;
 11. wygładzenie narożników zaokrąglone;
 12. wygładzenie narożników ścięte;
 13. suwak zmiany ograniczenia zaostrzenia narożników linii;
 14. kontrolka numeryczna do wpisania ograniczenia zaostrzenia narożników linii;
 15. umożliwia stworzenie własnego stylu kreskowania linii;
 16. lista wyboru początkowego stylu kreski
 17. Rysuje za pomocą narzędzia rysowania
 18. lista wyboru narzędzia rysowania;
 19. Emulowanie dynamiki pędzla;
 20. pomoc;
 21. przywraca domyślne ustawienia;
 22. rysuje linię i zamyka okno;
 23. anuluje i zamyka okno

Utworzona ścieżka może wykorzystywać krzywe Beziera, wzdłuż których można również rysować wykorzystując opisane na rysunku 2 okno dialogowe.

Rysowanie prostokątów i elips

Do narysowania prostokąta czy elipsy należy odpowiednio wykorzystać narzędzie zaznaczenia prostokątnego R lub eliptycznego E. I tutaj można zrealizować plan rysowania danego kształtu na dwa sposoby:

 1. poprzez kliknięcie w menu Zaznaczenie → Obramuj, wybranie szerokości obramowania i po zatwierdzeniu wypełnić dowolnym kolorem, teksturą czy też gradientem tak otrzymane zaznaczenie;
 2. poprzez kliknięcie w menu Zaznaczenie → Przekształć na ścieżkę a następnie w oknie Warstwy - pędzle w zakładce ścieżki zaznaczyć utworzoną ścieżkę, wybrać narzędzie do tworzenia i edycji ścieżek B odznaczyć zaznaczenie Shift + Ctrl + A a następnie klikając w opcjach narzędzia edycji ścieżek przycisk Rysuj wzdłuż ścieżki przy użyciu odpowiednich ustawień okna Rysuj wzdłuż ścieżki narysować upragniony kształt.

Można również powyższe sposoby wykorzystać do rysowania wzdłuż dowolnego zaznaczenia.

Propozycje książek