Gimp - redukcja kolorów bitmapy

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3377 razy

Redukcja kolorów bitmapy umożliwia osiągnięcie ciekawego efektu tworzących się warstw obrazu złożonych z pól jednego koloru. Efekt jest dość ciekawy przy pewnej rozsądnej i nie za małej liczbie dozwolonych kolorów i jest dostępny z poziomu menu Kolory → Redukcja kolorów. Okno dialogowe Redukcja kolorów znajduje się jeden znaczący parametr, który określa maksymalną liczbę odmiennych kolorów ma być dostępnych na bitmapie.

Gimp - okno Redukcja kolorów
Rys. 1
Widok okna Redukcja kolorów w programie Gimp:
  1. suwak modyfikujący maksymalną liczbę redukcji kolorów;
  2. kontrolka do wpisywania maksymalnej liczby kolorów redukcji kolorów;
  3. wyświetla podgląd;
  4. pomoc;
  5. przywraca początkowe ustawienia;
  6. zamyka i zastosowuje zmiany;
  7. zamyka bez zastosowania zmian

Efekt działania na przykładowej bitmapie z ustawieniem 14 kolorów pokazany został poniżej.

a)Obraz przed redukcją kolorówb)Obraz po redukcji kolorów
Rys. 2
Przykładowa bitmapa: a) przed redukcją kolorów; b) po redukcji kolorów do 14

Redukcja kolorów niestety nie zawsze oznacza, że zapisany obraz w formacie jpg będzie zajmował mniej miejsca na dysku a nawet może oznaczać coś wręcz przeciwnego. Wszystko też oczywiście zależy od ustawień kompresji.

Propozycje książek