Gimp - modyfikacja zabarwienia zdjęcia

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 7421 razy

Wstęp

Kolorystyka czy też jak kto woli barwa zdjęcia może podlegać zmianie na kilka różnych sposobów w programie Gimp:

Wszystkie powyżej wymienione okna dialogowe służą do nieco innej modyfikacji zabarwienia zdjęcia.

Modyfikacja balansu kolorów

Modyfikacja balansu kolorów w Gimp-ie jest możliwa z poziomu menu Kolory → Balans kolorów. W oknie Balans kolorów można zmieniać zabarwienie zdjęcia dla różnych par kolorów dla różnych zakresów ich naświetlenia:

Na poniższej ilustracji pokazane zostało okno Balans kolorów oraz opis dostępnych w tymże oknie opcji.

Gimp - okno dialogowe Balans kolorów
Rys. 1
Widok okna dialogowego Balans kolorów programu Gimp:
 1. lista zapisanych ustawień okna;
 2. umożliwia zapisanie własnych ustawień okna;
 3. Cienie - modyfikowane są kolory o małym natężeniu światła;
 4. Półtony - modyfikowane są kolory o średnim natężeniu światła;
 5. Światła - modyfikowane są kolory o dużym natężeniu światła
 6. suwak do modyfikacji barwy od bieżącego koloru w kierunku niebieskozielonych lub czerwonej barwy;
 7. kontrolka do modyfikacji barwy od bieżącego koloru w kierunku niebieskozielonych lub czerwonej barwy;
 8. suwak do modyfikacji barwy od bieżącego koloru w kierunku purpurowej lub zielonej barwy;
 9. kontrolka do modyfikacji barwy od bieżącego koloru w kierunku purpurowej lub zielonej barwy;
 10. suwak do modyfikacji barwy od bieżącego koloru w kierunku żółtej lub niebieskiej barwy;
 11. kontrolka do modyfikacji barwy od bieżącego koloru w kierunku żółtej lub niebieskiej barwy;
 12. przywraca domyślne ustawienia;
 13. zachowuje poziom naświetlenia;
 14. wyświetla podgląd;
 15. pomoc;
 16. przywraca początkowe ustawienia;
 17. zamyka i zastosowuje zmiany;
 18. zamyka bez zastosowania zmian

Przykład działania okna dialogowego Balans kolorów pokazany został na poniższej ilustracji.

a)Przykładowe zdjęcie przed modyfikacją balansu kolorów w Gimp-ieb)Przykładowe zdjęcie po modyfikacji balansu kolorów w Gimp-ie
Rys. 2
Przykładowe zdjęcie: a) przed modyfikacją balansu kolorów; b) po modyfikacji balansu kolorów.

Modyfikacja barwy i nasycenia

W oknie dialogowym Barwy i nasycenie dostępnym z poziomu menu Kolory → Barwy i nasycenie można zmienić zabarwienie całego zdjęcia lub wpłynąć na zabarwienie różnych odcieni dostępnych kolorów.

Gimp - okno Barwa i nasycenie
Rys. 3
Widok okna dialogowego Barwa i nasycenie programu Gimp:
 1. lista zapisanych ustawień okna;
 2. umożliwia zapisanie własnych ustawień okna;
 3. wybór modyfikacji odcieni czerwieni;
 4. wybór modyfikacji odcieni żółci;
 5. wybór modyfikacji odcieni koloru magenta (składowa stosowana w systemie kolorów CMYK mająca wpływ na jakość wydruku;
 6. wybór modyfikacji odcieni zieleni;
 7. wybór modyfikacji odcieni koloru niebieskiego;
 8. wybór modyfikacji odcieni koloru cyjanowego (składowa stosowana w systemie kolorów CMYK mająca wpływ na jakość wydruku;
 9. włącza łączną możliwość modyfikacji zabarwienia wszystkich kolorów bitmapy;
 10. suwak określający poziom pokrywania kolorów podlegających modyfikacji;
 11. kontrolka do wpisania wartości określającej poziom pokrywania kolorów podlegających modyfikacji;
 12. suwak zmieniający zabarwienie danego koloru;
 13. kontrolka do ręcznego wpisania wartości wpływającej na zabarwienie danego koloru;
 14. suwak zmieniający jasność danego koloru;
 15. kontrolka do ręcznego wpisania wartości wpływającej na jasność danego koloru;
 16. suwak zmieniający nasycenie danego koloru;
 17. kontrolka do ręcznego wpisania wartości wpływającej na nasycenie danego koloru;
 18. przywraca domyślne ustawienia kontrolkom dopasowania zaznaczonego koloru;
 19. wyświetla podgląd;
 20. pomoc;
 21. przywraca początkowe ustawienia;
 22. zamyka i zastosowuje zmiany;
 23. zamyka bez zastosowania zmian

Barwienie zdjęcia

Każdą grafikę czy też zdjęcie można w Gimp-ie poddać koloryzacji za pomocą uproszczonej wersji okna dialogowego Barwa i nasycenie, którym jest okno dialogowe Barwienie dostępne z poziomu menu Kolor → Barwienie. W tym oknie można np. w łatwy sposób uzyskać efekt zdjęcia w kolorze sepii, czyli takiego jak stare fotografie analogowe.

Okno dialogowe Barwienie w programie Gimp
Rys. 4
Okno dialogowe Barwienie w programie Gimp:
 1. lista zapisanych ustawień okna;
 2. umożliwia zapisanie własnych ustawień okna;
 3. suwak wyboru barwy zdjęcia (od 0 do 360°);
 4. kontrolka wartości barwy zdjęcia (od 0 do 360°);
 5. suwak wyboru nasycenia barwy zdjęcia;
 6. kontrolka wartości nasycenia barwy zdjęcia
 7. suwak wyboru jasności barwy zdjęcia;
 8. kontrolka wartości jasności barwy zdjęcia
 9. wyświetla podgląd;
 10. pomoc;
 11. przywraca początkowe ustawienia;
 12. zamyka i zastosowuje zmiany;
 13. zamyka bez zastosowania zmian

Poniżej pokazany został efekt zastosowania barwienia zdjęcia z efektom kolorów sepii.

a)Przykładowe zdjęcie przed barwieniem w Gimp-ieb)Przykładowe zdjęcie po barwieniu w Gimp-ie
Rys. 5
Przykładowe zdjęcie: a) przed modyfikacją; b) po koloryzacji (uzyskany efekt sepii).
Propozycje książek