Gimp - korekta perspektywy zdjęcia

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 6236 razy

Czasami zachodzi konieczność zmiany perspektywy i wycięcia jakiegoś elementu z większego obrazu. Do zmiany perspektywy służy narzędzie Perspektywa Gimp - przycisk narzędzia perspektywa Shift + P, którego użycie widoczne jest na poniższym rysunku.

Widok pokazujący użycie narzędzia Perspektywa w programie Gimp
Rys. 1
Widok pokazujący użycie narzędzia Perspektywa w programie Gimp, gdzie narożne kwadratowe punkty można łapać lewym przyciskiem myszy i przeciągając zmieniać perspektywę zdjęcia lub zaznaczonego prostokątnego obszaru.

Poniżej pokazany zostało zdjęcie przed i po zmianie perspektywy.

a)Gimp - zdjęcie, które powinno zostać poddane korekcie perspektywyb)Gimp - zdjęcie poddane korekcie perspektywy
Rys. 2
Zdjęcia: a) przed korektą perspektywy; b) po korekcie perspektywy

W powyższym przypadku chodziło o wyprostowanie perspektywy tabliczki z rysunku 2.a do obszaru zbliżonego do prostokąta, czasami jednak może być konieczne zdeformowanie i wpisanie jakiegoś obrazu w odmiennej perspektywie.

Propozycje książek