Gimp - przykład prostego wykorzystania wypełnienia kolorem, teksturą i gradientem

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5172 razy

Jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi Gimp-a są:

Prosty przykład grafiki końcowej, jakiej wykonanie w Gimp-ie mam zamiar tutaj zaprezentować został pokazany na poniższym rysunku.

Przykładowa grafika utworzona w Gimpie przy wykorzystaniu narzędzi wypełnianie i gradientu
Rys. 1
Przykładowa grafika utworzona w Gimp-ie przy wykorzystaniu narzędzi wypełnianie Shift + B i gradientu L

Jak widać jest to prosty przykład grafiki, który można wykorzystać jako tło stopki strony. Wykonanie tego elementu należy rozpocząć od utworzenia nowego obrazu o rozmiarach 100x100 px z przezroczystym tłem. Warstwę podstawową należy zduplikować dwukrotnie (w zakładce warstwy okna Warstwy - pędzle) a następnie najniższą z nich wypełnić za pomocą narzędzia wypełnienie Shift + B deseniem o nazwie Warning! .

Teraz w przebiegły skądinąd sposób przy pomocy narzędzia zaznaczenie według koloru Shift + O należy zaznaczyć czarne wypełnienie deseniu warstwy a następnie przełączyć się na warstwę środkową, do której należy dodać maskę białą poprzez kliknięcie na jej nazwie w zakładce Warstwy prawym przyciskiem myszy i wybranie z menu kontekstowego pozycji Dodaj maskę warstwy. Należy wybrać maskę w wypełnieniem białym a następnie zatwierdzić wybór. Teraz czarnym kolorem za pomocą narzędzia wypełnienie Shift + B wypełnić zaznaczenie na masce.

Teraz najniższą warstwę po odznaczeniu zaznaczenia Shift + Ctrl + A wypełnić jednolitym kolorem o wartości 6ccffd (konieczne jest zaznaczenie opcji Całe zaznaczenie i Wypełnienie koloru pierwszoplanowego). Przedostatni etap to ustawienie koloru pierwszoplanowego na wartość b4e6fd, przełączenie się na obraz warstwy drugiej i za pomocą narzędzia gradient L gradientem liniowym o nazwie Kolor pierwszoplanowy na przezroczystość wypełnić warstwę gradientem w pionie.

W ostatnim etapie na najwyżej utworzonej warstwie dodać zaczynając od lewego górnego narożnika zaznaczenie prostokątne o szerokości całego obrazu i wysokości 2-3 px, a następnie wypełnić je kolorem b4e6fd.

Gimp - widok warstw tworzonej grafiki
Rys. 2
Widok warstw tworzonej grafiki w programie Gimp
Propozycje książek