Testowanie kodu

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5352 razy

W dużych projektach lub skomplikowanych algorytmach często stosuje się algorytmy mające na celu wprowadzenie automatycznego testowania poszczególnych fragmentów programu. Testy mogą mieć na celu jedynie wykrywanie błędów lub samych sytuacji, dla których fragment kodu działa poprawnie. Najczęściej testy wykonywane są poprzez porównanie wartości wynikowej z wartością spodziewaną, która dla znanych parametrów funkcji czy metody zwraca określone wartości.

Możliwe jest również testowanie całej klasy, która dla podanych warunków powinna ustawić swoje pola w określony spodziewany sposób. W testowaniu więc dużą rolę odgrywają próbki danych, dla których klasa, metoda lub funkcja jest testowana.

Diagram pokazujący ogólny proces testowania kodu programu metodą porównawczą
Rys. 1
Diagram pokazujący ogólny proces testowania kodu programu metodą porównawczą

Istnieją również testy optymalizacyjne, które stosuje się, gdy dostępnych jest szereg różnych algorytmów umożliwiających rozwiązanie tego samego problemu. W takim przypadku może okazać się określenie, który z dostępnych algorytmów jest bardziej optymalny lub w jakich warunkach zastosowanie danego algorytmu jest bardziej optymalnym czasowo rozwiązaniem.

Diagram pokazujący proces testowania różnych algorytmów pod względem czasu ich realizacji
Rys. 2
Diagram pokazujący proces testowania różnych algorytmów pod względem czasu ich realizacji