Podstawy VBA

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 13806 razy

VBA (Visual Basic for Application) jest językiem skryptowym, który często jest spotykany w aplikacjach takich jak chociażby Microsof Office, Corel czy AutoCad. Jest to język interpretowany umożliwiający tworzenie w wcześniej wspomnianych programach tworzenie własnych makr, funkcji jak również programów okienkowych, które uruchomione w danej aplikacji umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności programu za pomocą kodu VBA.

Uruchamianie Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic jest wbudowanym narzędziem do tworzenia makr, funkcji, okien dialogowych oraz klas obiektów w języku VBA, które jest wbudowane w pakiet Microsoft Office. Uruchomienie tego modułu jest banalnie proste, albowiem wystarczy wcisnąć kombinację klawiszy Alt+F11 by oczom twym pokazało się okienko z poniższego rysunku.

Microsoft Visual Basic dostępny w pakiecie oprogramowania MS Office
Rys. 1
Microsoft Visual Basic dostępny w pakiecie oprogramowanie MS Office

Moduły programu

Istnieją trzy możliwości dodawania elementów VBA, pierwszym z nich jest dodanie modułu poprzez kliknięcie w menu kontekstowym pozycji Insert→Module. W modułach umieszcza się kod programu, taki jak stałe, funkcje i makra. Istnieje też możliwości utworzenia modułu klasy poprzez kliknięcie w menu Insert→Class Module.

Tworzenie formy okna programu

Ostatnią możliwością jest dodanie formy okna programu poprzez kliknięcie w menu Insert→UserForm. Ten element umożliwia tworzenia własnego interfejsu użytkownika (tak jak jest to widoczne na poniższej ilustracji).

Microsoft Visual Basic - dodawanie formy okna programu
Rys. 2
Microsoft Visual Basic - dodawanie formy okna programu
Propozycje książek