Podstawy C#

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 9227 razy

C# (czyt. C sharp) jest pośrednim językiem programowania. Oznacza to, że jego kod jest kompilowany do postaci innego języka programowania Common Interactiv Language (w skrócie CIL. W efekcie tego programy są interpretowane przez odpowiednie środowisko uruchomieniowe. Pod Windowsem jest to NET Framework istnieją też odpowiedniki działające pod Linuksem.

Do programowania pod Windowsem w tym języku programowania zalecam Visual Studio EE, które jest dostępne za darmo.

Składnia języka i jego cechy

C# pod względem składni w dużej mierze pokrywa się z C++, jednakże C# jest zbudowany obiektowo, co oznacza, że nawet typy proste są klasami, które dziedziczą (jak wszystko inne) po typie podstawowym Object. Dzięki takiemu rozwiązaniu można było przerzucić odpowiedzialność za zwalnianie pamięci przydzielanej przez programistę w sposób nie wymagający jego interwencji. Mechanizm zajmujący się zwalnianiem pamięci nazywa się garbage collector i działa on na zasadzie takiej, że każdy obiekt w pamięci ma zliczaną liczbę odniesień. Jeżeli liczba ta jest równa zero to garbage collector zwalnia przydzieloną pamięć.

W C# istnieje coś takiego jak zdarzenia i delegaty, są to pojęcia zupełnie nowe, nie znane z C++ i polegają na tym, że dany obiekt wysyła pewien komunikat, czy też zdarzenia a obsługą tego zdarzenia zajmują się obiekty, które zostały doń podpięte. Mechanizm ten jest szalenie ciekawym pomysłem, wykorzystuje on możliwość tworzenia listy wskaźników do metod klasy (w skrócie rzecz ujmując), które są wywoływane przez obiekt zgłaszający zdarzenie.

Propozycje książek