Podstawy JavaScript

Stronę tą wyświetlono już: 9663 razy

JavaScript jest skryptowym językiem webowym interpretowanym po stronie użytkownika a nie jak w przypadku PHP po stronie serwera. Aby możliwe było działanie takich skryptów konieczna jest obecność w systemie wirtualnej maszyny Javy oraz przeglądarki obsługującej takie skrypty z włączoną obsługą skryptów JavaScript.

JavaScript umożliwia realizację zadań, które nie mogą być w wydajny sposób wykonane przez skrypty uruchamiane po stronie serwera. Do takich zadań należy interakcja skryptu na poczynania użytkownika (kliknięcie, zaznaczenie, wciśnięcie jakiegoś przycisku klawiatury).

Skrypty JavaScript zapisuje się w plikach tekstowych z rozszerzeniem .js i załącza się je do kodu strony w jej nagłówku w następujący sposób:

Listing 1
  1. <script type="text/javascript" src="path_to_script/script_name.js"></script>

Kod można osadzić bezpośrednio na stronie:

Listing 2
  1. <script type="text/javascript">
  2. // twój kod JavaScript
  3. </script>

Kod JavaScript umożliwia modyfikowanie oraz podpinanie funkcji pod określone zdarzenia. Wszystko to dzięki dwóm dostępnym globalnie zmiennym:

  • window - dotyczącej okna przeglądarki;
  • document - dotyczącej struktury dokumentu strony.

Pierwsza z tych zmiennych globalnych umożliwia pozyskiwanie informacji o ustawieniach okna przeglądarki związanych z bieżącą stroną, utworzyć/unieważnić wywoływanie funkcji co określony odstęp czasu, wyświetlać okna dialogowe (jak np. alert, oraz wiele innych.

Drugi obiekt zaś umożliwia wpływanie na wygląd strony poprzez dynamiczne dodawanie dodatkowych elementów kodu HTML, podpinanie pod dany element dokumentu funkcji wywoływanej w odpowiedzi na określone zdarzenie związane z danym elementem. Można również modyfikować zawartość (treść) danego elementu.

Polecane niekomercyjne edytory kodu JavaScript:
strony powiązane
  1. Brackets - edytor kodu PHP, HTML jak i JavaScrip
  2. Notepad ++ - edytor tekstu zdolny do kolorowania składni kodu JavaScript i wielu innych;
  3. Geany - edytor tekstu zdolny do kolorowania składni kodu JavaScript i wielu innych
Propozycje książek

Komentarze