C++ WinApi

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 9093 razy

C++ WinAPI umożliwia tworzenie aplikacji okienkowych, niestety brak mu jakiegokolwiek interfejsu graficznego, dzięki któremu można by było wstawiać i tworzyć nowe elementy okna głównego (czego nie lubią programiści). Programy działają wykorzystując pętlę komunikatów, która ma zadanie przechwytywać przychodzące komunikaty i jeżeli te odwołują się do programu wtedy zostaje wywołana funkcja procedury okna. Funkcja ta przyjmuje cztery parametry: uchwyt okna HWND, identyfikator komunikatu UINT oraz dwa parametry dodatkowe lParam i wParam będące typu unsigned int. Komunikaty są obsługiwane w instrukcji switch case, a najczęściej z nich wykorzystywane to:

Oczywiście komunikatów jest znacznie więcej niż te podane powyżej, jednakże do ogarnięcia podstaw C++ WinAPI powinny one wystarczyć.

W ramach tego działu postaram się przybliżyć następujące zagadnienia:

Literatura:
literatura
  1. Pasja C++, tom I, J. Grebosz
  2. Pasja C++, tom II, J. Grebosz
  3. Programowanie Windows, Charls Petzold
Propozycje książek