Qt Creator konsola

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 7442 razy

Qt Creator to IDE (zintegrowane środowisko programistyczne) ułatwiające tworzenie aplikacji konsolowych i (przede wszystkim) okienkowych. Jest to oprogramowanie dostępne na Linuxa, Windowsa i Max iOS-a. Pod Windowsem konieczne jest posiadanie zainstalowanego (zależnie od wersji) kompilatora np. Visual Studio 2013 lub 2017.

Instalkę odpowiednią dla twojego systemu operacyjnego możesz pobrać z strony producenta tego oprogramowania: qt.io/download-qt-for-application-development.

Widok okna Qt Creator-a
Rys. 1
Widok okna Qt Creator-a:
  1. pasek przełączania widoku głównego okna;
  2. pasek narzędzi związanych z kompilacją;
  3. opcje wyświetlania projektów, przykładów i samouczków;
  4. dodatkowe usługi internetowe Qt Creatora;
  5. widok główny umożliwiający utworzenie nowego projektu lub wczytanie już istniejącego.

W tym dziale będę starał się przybliżyć jedynie zagadnienia związane z tworzeniem projektów konsolowych oraz z podstawowymi deklaracjami klas, które są przydatne przy pisaniu programów wykorzystujących bibliotekę Qt.

Strony powiązane
strony powiązane
  1. qt.io/download-qt-for-application-development - strona producenta Qt Creator-a
Propozycje książek