C# Api

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5021 razy

Ten dział został dopiero co rozpoczęty, w związku z czym może zawierać mało istotnych informacji

Visual Studio EE udostępnia wygodne narzędzia do tworzenia interfejsu użytkownika w trybie graficznym dla języka C# toteż i bardzo łatwe jest budowanie programów bez jakiejś większej wiedzy technicznej jak to działa. Kontrolki jak i okno główne mogą a nawet powinny wykorzystywać zdarzenia, którymi może być np. zmiana tekstu w kontrolce TextBox.

Kontrolki są dostępne z poziomu okna Toolbox, a ich umieszczanie na formie (oknie programu) odbywa się poprzez schwytanie i upuszczenie danej kontrolki na jej powierzchnię. Istotnym elementem jest również okno Properties, gdzie z kolei po zaznaczeniu wstawionej na formie kontrolki pojawiają się jej właściwości, których nazwy odzwierciedlają nazwy właściwości obiektu stojącego za tą kontrolką.

Propozycje książek