Wzorce projektowe

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 9820 razy

Wstęp

Wzorzec projektowy jest pewnym przepisem, rozwiązaniem, które opisuje w jaki sposób można rozwiązać typowe problemy programistyczne w sposób wydajny tzn. taki, że algorytm zaimplementowany w ten sposób będzie działał szybko oraz dawał możliwość łatwej jego modyfikacji w razie potrzeby. Stawia się tutaj również szczególny nacisk na zwiększenie czytelności kodu np. poprzez wydzielenie określonych zadań różnym obiektom klas oraz częstemu wykorzystaniu polimorfizmu.

Podział wzorców projektowych

Najogólniej rzecz biorąc wzorce projektowe można podzielić na wzorce:

Nieco bardziej szczegółowym podziałem jest podział względem realizowanych przez dany wzorzec działań. Pod tym względem wyróżnia się następujące wzorce projektowe:

Wzorce kreacyjne

Wzorce strukturalne

Wzorce czynnościowe

Diagramy UML

W celu zaprezentowania sposobu realizacji danego wzorca oraz zależności pomiędzy poszczególnymi obiektami w danym wzorcu stosuje się często diagramy UML (zunifikowanego języka modelowania). Korzystanie z tego typu diagramów wymaga znajomości podstawowych oznaczeń na nim wykorzystywanych.

Diagramy diagramy UML opisują następujące związki (powiązania) pomiędzy obiektami klas:

Strony powiązane
strony powiązane
  1. sourcemaking.com/design_patterns - strona z opisem wzorców projektowych w języku angielskim
Propozycje książek