Angular - podstawy

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5856 razy

Angular jest frameworkiem stworzonym przez firmę Google, który to wykorzystuje język programowania JavaScript do tworzenia aplikacji internetowych oraz desktopowych. Do pracy z Angularem konieczna jest obecność w systemie Node będącego silnikiem języka JavaScript bazującym na silniku V8 stworzonym przez firmę Google. Jest to w zasadzie interpreter języka JavaScript. Sam Angular korzysta z ułatwiającego życie programisty TypeScript-a, dzięki czemu możliwe jest tworzenie znacznie bardziej wydajnego i przejrzystego kodu. Zwiększona została też kontrola typów (która niestety nie zawsze działa). Koniec końców TypeScript zamienia tą składnię podczas kompilacji i tak docelowo na czysty kod JavaScript więc choć pisanie jest ułatwione to i tak końcowy wynik jest skryptem JavaScript.

Angular łączy z sobą elementy HTML i TypeScipta umożliwiając jednocześnie izolację styli CSS czy też SCSS w tworzonych komponentach. Z kolei serwisy są obiektami, które w Angularze umożliwiają przechowywanie i przekazywanie informacji pomiędzy różnymi komponentami. Albowiem za prawdę powiadam wam, że domyślnie serwisy działają w trybie wzorca projektowego singleton.

Angular umożliwia również tworzenie własnych interfejsów i klas a także typowanie zmiennych, które wywodzi się z samego TypeScript-a.

Mechanizm bindowania umożliwia w łatwy sposób osadzanie elementów kodu TypeScript-a w kodzie HTML, dyrektywy sterujące ułatwiają wstawianie elementów na wystąpienie określonego warunku lub dla elementów powtarzalnych zawartych np. w jakiejś zmiennej tablicowej. Jest to niezmiernie wygodne, zwłaszcza, że widok się sam aktualizuje, gdy zmienna zostaje zmodyfikowana.

Polecane niekomercyjne edytory kodu JavaScript:
strony powiązane
  1. Visual Studio Code - edytor kodu PHP, HTML jak i JavaScrip
  2. Brackets - edytor kodu PHP, HTML jak i JavaScrip
  3. Notepad ++ - edytor tekstu zdolny do kolorowania składni kodu JavaScript i wielu innych;
  4. Geany - edytor tekstu zdolny do kolorowania składni kodu JavaScript i wielu innych
Strony powiązane
strony powiązane
  1. nodejs.org - strona główna Node.js
  2. angular.io - strona dokumentacji Angular
Propozycje książek