Calc - tworzenie tabel przestawnych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 6652 razy

Tabele przestawne są znakomitym rozwiązaniem umożliwiającym nie tylko filtrowanie danych ale i uzyskanie dynamicznie tworzonych zestawień danych. Można dla przykładu zliczyć ile w danym zestawieniu występuje określonych rekordów i ten wynik zostanie wyświetlony na końcu otrzymanej tabeli. Dla przykładu posłużę się poniższym zestawieniem państw świata.

Po skopiowaniu powyższych danych można przystąpić do utworzenia tabeli przestawnej poprzez kliknięcie w menu Dane → Tabela przestawna → Utwórz, co spowoduje pojawienie się okna dialogowego Wybierz źródło.

Widok okna Wybierz źródło programu Calc pakietu LibreOffice
Rys. 1
Widok okna Wybierz źródło programu Calc pakietu LibreOffice

Po zaznaczeniu opcji Zaznaczenie należy zatwierdzić wybór by po chwili ukazał się widok okna o jakże dźwięcznej nazwie Układ tabeli przestawnej.

Okno Układ tabeli przestawnej programu Calc pakietu LibreOffice
Rys. 2
Okno Układ tabeli przestawnej programu Calc pakietu LibreOffice:
 1. pola stron - to dane filtrowania, które będą wyświetlane w liniach;
 2. pola dostępne - lista dostępnych pól, które można przeciągnąć na kontrolki list pól;
 3. pola kolumn - zawartość kolumn tabeli przestawnej (domyślnie są to dane tabelki źródłowej);
 4. pola wierszy - określa co będzie wyświetlane w wierszach;
 5. pola pola danych - to zestawienie danych wyliczeniowych. Po dodaniu któregoś z dostępnych pól poprzez dwukrotne kliknięcie można edytować metodę obliczeń;
 6. dodatkowe opcje;
 7. źródło i cel;
 8. pomoc;
 9. tworzy tabelę przestawną;
 10. anuluje;

Powyższe ustawienia należy zmodyfikować klikając dwukrotnie na pozycji Suma - Państwo w kontrolce 5 z rysunku 2 aby wyświetlić okno Pole danych. Tutaj można ustawić odpowiednią funkcję dla obliczeń związanych z kolumną Państwo, którym jest oczywiście Zliczanie.

Okno Pole danych programu Calc pakietu LibreOffice
Rys. 3
Okno Pole danych programu Calc pakietu LibreOffice:
 1. lista dostępnych funkcji;
 2. pokazuje elementy bez danych;
 3. dodatkowe opcje związane z wyświetlaną wartością;
 4. pomoc;
 5. zatwierdzenie zmian;
 6. anulowanie

Przykładowy widok otrzymanego zestawienia danych tylko dla państw Australii i Oceanii można zobaczyć poniżej.

Przykład wygenerowanej tabeli przestawnej programu Calc pakietu LibreOffice
Rys. 4
Przykład wygenerowanej tabeli przestawnej programu Calc pakietu LibreOffice
Propozycje książek
tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona