Calc - kreator wykresów

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 17346 razy

Program Calc jest wyposażony w okno dialogowe Kreator wykresów, które jest dostępne po kliknięciu na pasku narzędziowym Standardowe przycisku przycisk wyświetlający kreator wykresów. Kreator udostępnia szereg różnych typów wersji wykresów:

Tworzenie wykresu najlepiej rozpocząć od utworzenia zestawienia danych, które wykres ma pokazać w formie graficznej. Ja użyję zestawienia utworzonego wcześniej i opisanego na stronie Oprogramowanie → LibreOffice - Calc → Calc - tworzenie prostej tabelki zestawienia danych z wykorzystaniem mechanizmu autowypełniania, które widoczne jest na poniższym rysunku.

Przykładowe zestawienie danych, które zostaną wykorzystane do utworzenia wykresu za pomocą Kreatora wykresów w programie Calc pakietu LibreOffice
Rys. 1
Przykładowe zestawienie danych, które zostaną wykorzystane do utworzenia wykresu za pomocą Kreatora wykresów w programie Calc pakietu LibreOffice

Mając powyższe zestawienie utworzę przykładowy wykres kolumnowy dla danych z zakresu komórek D5:F14. Wystarczy zaznaczyć ten zakres danych i kliknąć przycisk przycisk wyświetlający kreator wykresów co powinno skutkować wyświetleniem Menadżera wykresów.

Widok trybu wyboru typu wykresu w oknie Kreator wykresów programu Calc pakietu LibreOffice
Rys. 2
Widok trybu wyboru typu wykresu w oknie Kreator wykresów programu Calc pakietu LibreOffice
 1. lista kroków:
  • Typ wykresu;
  • Zakres danych;
  • Seria danych;
  • Elementy wykresu;
 2. lista wyboru typu wykresu:
  • kolumnowy - wyświetla wartości jako kolumny;
  • słupkowy - wyświetla wartości jako poziome słupki;
  • kołowy - wyświetla dane w postaci wykresu kołowego;
  • warstwowy - wyświetla dane z użyciem osi XY i przenikających się warstw pokazujących wartości;
  • liniowy - wyświetla dane z użyciem osi XY jako linie lub punkty;
  • punktowy (XY) - wyświetla dane z użyciem osi XY jako punkty;
  • dymek;
  • siatkowy;
  • giełdowy - połączenie wykresu słupkowego z liniowym
 3. dostępne typy wyświetlania danych;
 4. włącza wygląd 3W (nie dla każdego typu wykresu dostępne);
 5. lista opcji wpływających na wygląd wykresu;
 6. lista kształtów 3W możliwych do wykorzystania przy tworzeniu wykresu (dostępne tylko dla wykresów słupkowych);
 7. pomoc;
 8. cofanie;
 9. przejście do następnego kroku tworzenia wykresu;
 10. tworzy wykres i zamyka okno;
 11. zamyka okno bez tworzenia wykresu

Wybieram wykres słupkowy Zwykły z włączoną opcją Wygląd 3D i trybem realistycznym dla kształtu słupkowego a następnie klikam przycisk dalej.

Widok trybu wyboru zakresu danych w oknie Kreator wykresów programu Calc pakietu LibreOffice
Rys. 3
Widok trybu wyboru zakresu danych w oknie Kreator wykresów programu Calc pakietu LibreOffice
 1. lista kroków:
  • Typ wykresu;
  • Zakres danych;
  • Seria danych;
  • Elementy wykresu;
 2. zakres danych;
 3. przycisk umożliwiający zmianę zakresu danych przez ich zaznaczenie w arkuszu kalkulacyjnym;
 4. określa ułożenie danych w wierszach zaznaczenia;
 5. określa ułożenie danych w kolumnach zaznaczenia;
 6. pierwszy wiersz ustawia jako etykiety (opis legendy);
 7. pierwsza kolumna ustawiona jako etykiety (opis legendy);
 8. wykres szeregu czasu;
 9. początkowy indeks;
 10. ostatni indeks
 11. pomoc;
 12. cofanie;
 13. przejście do następnego kroku tworzenia wykresu;
 14. tworzy wykres i zamyka okno;
 15. zamyka okno bez tworzenia wykresu

W przypadku moim musiałem zmienić zakres zaznaczonych komórek na D4:F14, ponieważ w ten sposób z zaznaczoną opcją 6 klucze legendy przyjmą wartości z pierwszego wiersza zaznaczenia (ręczne zmienianie tego w późniejszym czasie jest dość upierdliwe). Po ustawieniu wszystkiego tak jak pokazane zostało to na rysunku 3 można przejść do trzeciego kroku.

Widok trybu wyboru serii danych w oknie Kreator wykresów programu Calc pakietu LibreOffice
Rys. 4
Widok trybu wyboru serie danych w oknie Kreator wykresów programu Calc pakietu LibreOffice
 1. lista kroków:
  • Typ wykresu;
  • Zakres danych;
  • Seria danych;
  • Elementy wykresu;
 2. serie danych to nazwane kolumny danych, w tym przypadku nazwy serii będące równocześnie kluczami legendy zostały pobrane z zakresu zaznaczonych komórek, jeżeli jednak wcześniej nie wybrano opcji aby te dane pobrać (w trybie Zakresu danych) to powinny być tutaj wpisane nazwy kolumn lub wierszy w zależności czy serie danych zostały ustawione w wierszach czy kolumnach;
 3. ustawienia dla danej serii wykresu:
  • kolor krawędzi;
  • kolor wypełnienia;
  • Nazwa - tutaj jest odnośnik do komórki zawierającej nazwę serii danych;
  • Wartość Y - tutaj jest wypisany zakres serii danych;
 4. po zaznaczeniu jednego z pól kontrolki 3 tutaj można zmodyfikować wartość jej przypisaną poprzez podanie odnośnika do arkusza kalkulacyjnego lub tekstu;
 5. to pole umożliwia wskazanie zakresu komórek dla zaznaczonego pola kontrolki 3;
 6. można wpisać adres komórek zawierających nazwy kategorii, dla których dane słupki wykresu są zgrupowane;
 7. można wskazać nazwy kategorii, dla których dane słupki wykresu są zgrupowane. W moim przypadku wskażę zakres komórek C5:C14;
 8. dodaje nową serię danych;
 9. usuwa zaznaczoną serię danych;
 10. przemieszcza zaznaczoną serię danych o jedną pozycję w dół;
 11. przemieszcza zaznaczoną serię danych o jedną pozycję w górę;
 12. pomoc;
 13. cofanie;
 14. przejście do następnego kroku tworzenia wykresu;
 15. tworzy wykres i zamyka okno;
 16. zamyka okno bez tworzenia wykresu

Po dodaniu wymienionych w opisie powyższego rysunku zmian można przejść do ostatniego etapu nadawania wykresowi opisu i określenia położenia legendy wykresu.

Widok trybu wyboru Elementy wykresu w oknie Kreator wykresów programu Calc pakietu LibreOffice
Rys. 5
Widok trybu wyboru Elementy wykresu w oknie Kreator wykresów programu Calc pakietu LibreOffice
 1. lista kroków:
  • Typ wykresu;
  • Zakres danych;
  • Seria danych;
  • Elementy wykresu;
 2. tytuł wykresu;
 3. podtytuł wykresu;
 4. opis osi X;
 5. opis osi Y;
 6. włącza/wyłącza wyświetlanie legendy;
 7. legenda z lewej;
 8. legenda z prawej;
 9. legenda u góry;
 10. legenda u dołu;
 11. wyświetla oś X;
 12. wyświetla oś Y;
 13. wyświetla oś Z;
 14. pomoc;
 15. cofanie;
 16. przejście do następnego kroku tworzenia wykresu;
 17. tworzy wykres i zamyka okno;
 18. zamyka okno bez tworzenia wykresu

Po wpisaniu danych z powyższej ilustracji pozostało już tylko podziwianie wykresu, który (mimo wszelakich starań) wymagać będzie jeszcze odrobiny pracy przy formatowaniu opisu jego osi X.

Utworzony wykres słupkowy w programie Calc pakietu LibreOffice
Rys. 6
Utworzony wykres słupkowy w programie Calc pakietu LibreOffice

Jak widać, nie wyświetlają się wszystkie opisy zgrupowanych danych zebranych dla kolejnych dni. Poprawić to można poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na osi X wykresu i wybranie z menu kontekstowego pozycji Formatuj oś co spowoduje pojawienie się tajemniczego okna Oś X.

Widok wycinka zakładki Etykieta okna Oś X programu Calc pakietu LibreOffice
Rys. 7
Widok wycinka zakładki Etykieta okna Oś X programu Calc pakietu LibreOffice:
 1. włącza/wyłącza wyświetlanie opisów zgrupowanych danych;
 2. sposób wyświetlania etykiet z nakładaniem jednej na drugą;
 3. wyświetlanie etykiet z podziałem;
 4. obracanie tekstu etykiet;
 5. ręczne wpisanie wartości kąta obrotu etykiety;
 6. ułożenie pionowe tekstu etykiety;
 7. dodatkowe opcje

Po obróceniu tekstu etykiet o 90° i lekkim powiększeniu obszaru wykresu można się cieszyć już poprawnie sformatowanym wykresem słupkowym.

Wykres słupkowy stworzony w programie Calc programu LibreOffice po drobnym formatowaniu ułożenia etykiet osi X oraz rozmiaru wykresu
Rys. 8
Wykres słupkowy stworzony w programie Calc programu LibreOffice po drobnym formatowaniu ułożenia etykiet osi X oraz rozmiaru wykresu
Propozycje książek
tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona