Calc - przyciski standardowego paska narzędziowego

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2174 razy

Standardowy pasek narzędziowy widoczny na poniższym rysunku udostępnia zarówno podstawowej funkcjonalności (wspólnej dla większości programów tego pakietu), ale zawiera również niektóre opcje spersonalizowane na ten obsługę arkuszy kalkulacyjnych. Dlatego też warto się z nim zaznajomić i poznać podstawowe skróty klawiaturowe z nim związane.

Standardowy pasek narzędziowy programu Calc pakietu LibreOffice
Rys. 1
Standardowy pasek narzędziowy programu Calc pakietu LibreOffice:
 1. wciśnięcie tego przycisku tworzy nowy dokument arkusza kalkulacyjnego, dostępny jest skrót Ctrl + N oraz w menu Plik → Nowy → Arkusz kalkulacyjny. Kliknięcie na trójkątnym znaczku obok tego przycisku pokazuje listę rozwijaną możliwych do utworzenia dokumentów pakietu LibreOffice:
  • Dokument tekstowy - program Writer;
  • Arkusz kalkulacyjny Ctrl + N;
  • Prezentacja - program Impress;
  • Rysunek - program Draw;
  • Baza danych - program Base;
  • Dokument HTML - program Writer;
  • Dokument formularze XML - program Writer;
  • Dokument główny - program Writer;
  • Formuła - program Math;
  • Etykiety - program Writer;
  • Wizytówki - program Writer;
  • Szablony - tworzy dokument według szablnu
 2. kliknięcie bezpośredni na przycisku otwiera okno dialogowe Otwieranie, zaś kliknięcie na trójkącie obok rozwija listę ostatnio otwieranych dokumentów pakietu LibreOffice;
 3. zapisywanie pliku lub zmian Ctrl + S;
 4. dokument jako e-mail;
 5. edycja pliku;
 6. eksportuje do pliku PDF;
 7. drukuj Ctrl + P;
 8. podgląd wydruku Ctrl + Shift + O;
 9. pisownia F7 - wyświetla okno dialogowe Pisowanie;
 10. włącza lub wyłącza automatyczne podkreślanie na czerwono błędów ortograficznych (podkreślenia nie są drukowane);
 11. wytnij Ctrl + X;
 12. kopiuj Ctrl + C;
 13. kliknięcie na przycisku wkleja zawartość schowka Ctrl + V, kliknięcie na strzałce wyświetla listę, na której jest możliwość wyboru wklejenia niesformatowanego tekstu;
 14. formatuje klikniętą komórkę tak, jak sformatowana została wcześniejsza komórka arkusza kalkulacyjnego;
 15. cofa ostatnio wykonane zmiany;
 16. ponawia cofniętą operację;
 17. wstawia hiperłącze;
 18. sortuje zaznaczony zakres komórek rosnąco;
 19. sortuje zaznaczony zakres komórek malejąco;
 20. uruchamia kreatora wykresu danych;
 21. włącza lub wyłącza pasek rysowania prostych elementów wektorowych;
 22. wyświetla okno nawigacji dokumentu;
 23. wyświetla paletę zawierającą dodatkowe elementy graficzne i dźwiękowe możliwe do osadzenia w dokumencie;
 24. wyświetla paletę z źródłami danych;
 25. pomoc programu
Propozycje książek
tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka