Blender 2.83

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4972 razy

Blender to niekomercyjny program umożliwiający tworzenie trójwymiarowych modeli postaci, obiektów czy też i całej sceny, na którą składać mogą się elementy ukształtowania terenu. Blender pozwala również na tworzenie animacji oraz renderyzację obrazu zaś odpowiednio przygotowane modele mogą zostać użyte w grach 3D.

Interfejs Blendera w znacznym stopniu się rozwinął i w wersji 2.83 znacząco się różni od wersji 2.7. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oprogramowanie to wykorzystuje nieco inną metodykę postępowania aniżeli typowe programy do tworzenia obiektów technicznych. Jest to spowodowane specyficznym przeznaczeniem Blendera, który pozwala na tworzenie obiektów artystycznych, czyli takich, które trudno byłoby narysować w oprogramowaniu tworzącym dokumentacje techniczne.

Blender 2.83 - widok programu
Rys. 1
Blender 2.83 - widok programu