REST client

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1645 razy

REST client jest oprogramowaniem umożliwiającym testowanie ścieżek dostępu do danych, które udostępnia aplikacja znajdująca się i działająca na serwerze. Taka aplikacja może być napisana np. w PHP lub w Node.js lub innym języku programowania. Dla REST client-a nie ma większego znaczenia jaki język programowania został użyty do obsługi ścieżek, jedynie ważne jest aby testowane ścieżki były poprawne.

REST client-a można pobrać z strony install.advancedrestclient.com.

REST client - widok okna programu
Rys. 1
REST client - widok okna programu

Oprogramowanie w standardzie obsługuje następujące typy żądań:

Strony powiązane
strony powiązane
  1. >install.advancedrestclient.com - pobieranie REST client-a