Wzór Eulera czyli wykładnicza postać liczby zespolonej

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4297 razy

Postać wykładnicza liczby zespolonej upraszcza zapis trygonometryczny i umożliwia wykonywanie niektórych operacji nieco łatwiej. Oto bowiem okazuje się, że istnieje sobie taka prawdziwa zależność:

logarytm naturalny z liczby zespolonej zapisanej w postaci trygonometrycznej równa się iloczynowi argumentu tej liczby i jednostki urojonej i [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

ln(cos\,\varphi+i\cdot sin\,\varphi)=i\cdot \varphi

która dowodzi, że następujący zapis wykładniczy liczby zespolonej jest równoważny zapisowi trygonometrycznemu:

wykładnicza postać liczby zespolonej o module równym 1 [2]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

e^{i\cdot \varphi} = cos\, \varphi + i\cdot sin\, \varphi

Koniec końców ostatecznie można więc stwierdzić, że dla dowolnej liczby zespolonej prawdziwa jest zależność:

wykładnicza postać liczby zespolonej o dowolnej wartości modułu [3]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

|z|\cdot e^{i\cdot \varphi} =|z|\cdot cos\, \varphi + i\cdot sin\, \varphi