VirtualBox - konfiguracja karty sieciowej

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 24789 razy

W celu konfiguracji karty sieciowej należy wyłączyć wirtualną maszynę (jeżeli jest ona uruchomiona) a następnie kliknąć przycisk Ustawienia uprzednio zaznaczając odpowiednią wersję utworzonej maszyny wirtualnej. W oknie dialogowym antiX32 - Ustawienia należy przejść do zakładki Sieć, gdzie są dostępne opcje dotyczące ustawienia samej karty sieciowej. Domyślnie ustawiona jest karta sieciowa NAT, która umożliwia jedynie komunikowanie się z komputerami spoza sieci lokalnej. W ten sposób można odizolować komputer od reszty lokalnie podłączonych hostów. Inne dostępne opcje ustawienia karty sieciowej to:

W moim przypadku chcę mieć połączenie z innymi komputerami w sieci, więc wybieram ustawienie Mostkowana karta sieciowa (bridged).

VirtualBox - okno dialogowe Ustawienia - zakładka Sieć
Rys. 1
VirtualBox - okno dialogowe Ustawienia - zakładka Sieć