VirtualBox - elementy interfejsu wirtualnej maszyny

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3377 razy

Wirtualna maszyna VirtualBox-a ma do dyspozycji kilka ciekawych elementów interfejsu użytkownika, o których warto wspomnieć i z którymi warto się zapoznać. Wszystkie one znajdują się w dolnym prawym narożniku okna wirtualnej maszyny w postaci ikon pokazanych na poniższym rysunku.

VirtualBox - interfejs wirtualnej maszyny
Rys. 1
VirtualBox - interfejs wirtualnej maszyny. Kolejne ikonki patrząc od lewej strony to:
 • kontrolka informująca o odczycie/zapisie na dysku twardym przez system wirtualnej maszyny;
 • kontrolka informująca o odczycie z wirtualnego napędu DVD - kliknięcie prawym przyciskiem myszy na tejże ikonce spowoduje wyświetlenie menu wyboru obrazu płyty do zamontowania w napędzie;
 • ustawienia audio i wideo (również dostępne z tymi opcjami menu);
 • ustawienia karty sieciowej (również dostępne z tymi opcjami menu);
 • kliknięcie prawym przyciskiem myszy wyświetla zamontowane w systemie wirtualnej maszyny urządzenia USB;
 • ustawienia udostępnionych plików;
 • ustawienia związane z wymiarami okna systemu (jeżeli zostało zainstalowane konto gościa możliwe jest włączenie trybu atoskalowania, które dostosowuje rozmiar okna wirtualnego systemu do wymiarów okna wirtualnej maszyny);
 • ustawienia przechwytywania obrazu;
 • ustawienia związane z procesorem;
 • ustawienie trybu integracji myszy (gdy włączone, myszka nie może wyjść poza obszar okna systemu wirtualnej maszyny dopóki użytkownik nie przełączy się za pomocą przycisku kontrolnego - domyślnie Prawy Ctrl);
 • ustawienie trybu przechwytywania klawiatury i (opcjonalnie) myszki przełączane za pomocą Prawego Ctrl