VirtualBox - tworzenie nowej wirtualnej maszyny

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2560 razy

W celu uruchomienia wirtualnej maszyny trzeba ją najpierw utworzyć, w tym celu można kliknąć na przycisk Nowa lub z poziomu menu głównego Maszyna→Nowa. Po tym jakże wyczerpującym działaniu z twojej strony oczom twym ukazać powinno się okno dialogowe z poniższego rysunku.

VirtualBox - okno dialogowe Utwórz wirtualną maszynę - tryb wyboru nazwy wirtualnej maszyny oraz typu systemu operacyjnego
Rys. 1
VirtualBox - okno dialogowe Utwórz wirtualną maszynę - tryb wyboru nazwy wirtualnej maszyny oraz typu systemu operacyjnego

Ja wybieram system Linux w wersji 32-bitowej, zaś jako nazwę obieram nazwę systemu operacyjnego, jaki mam przebiegły zamiar zainstalować na tejże wirtualnej maszynie, czyli w moim przypadku będzie to antiX Linux 32 bit.

Po zakończeniu tych jakże wyczerpujących czynności można kliknąć przycisk Dalej co też i ja czynię z najdzikszą rozkoszą by po chwili (lub dwóch) oczom mym ukazał się widok okna dialogowego z poniższego rysunku.

VirtualBox - okno dialogowe Utwórz wirtualną maszynę - tryb ustawienia Rozmiaru pamięci
Rys. 2
VirtualBox - okno dialogowe Utwórz wirtualną maszynę - tryb ustawienia Rozmiaru pamięci

Jak widać w tym momencie można określić ile pamięci RAM będzie przydzielone dla wirtualnej maszyny. Ja ustawiam zawrotną wartość 512 Mb z tego względu, że ten system bardzo mało tejże pamięci zużywa. Klikam więc niezwłocznie przycisk Dalej przechodząc tym samym do kolejnych ustawień widocznych na poniższym rysunku.

VirtualBox - okno dialogowe Utwórz wirtualną maszynę - tryb konfiguracji dysku twardego
Rys. 3
VirtualBox - okno dialogowe Utwórz wirtualną maszynę - tryb konfiguracji dysku twardego

Na powyższym rysunku widoczne są domyślne ustawienia, które ja zostawiam klikając tym samym przycisk Utwórz.

VirtualBox - okno dialogowe Stwórz wirtualny dysk twardy - tryb wyboru pliku z wirtualnym dyskiem
Rys. 4
VirtualBox - okno dialogowe Stwórz wirtualny dysk twardy - tryb wyboru pliku z wirtualnym dyskiem

Znów i tym razem pozostawiam ustawienia domyślne i klikam przycisk Dalej.

VirtualBox - okno dialogowe Stwórz wirtualny dysk twardy  - tryb wyboru rodzaju Pamięci na fizycznym dysku twardym
Rys. 5
VirtualBox - okno dialogowe Stwórz wirtualny dysk twardy - tryb wyboru rodzaju Pamięci na fizycznym dysku twardym

Tutaj można wybrać, czy system będzie zajmował zawsze stały rozmiar pamięci na dysku twardym, czy rozmiar jego będzie się zwiększał do granicznej ustawionej wartości wraz z zmianą ilości miejsca zajmowanego przez system i pliki użytkownika. Ja wybieram opcję z dynamicznie zwiększającym się rozmiarem, warto jednak mieć na wadze fakt, że system w takim trybie może działać wolniej. Tak więc klikam na przycisk Dalej.

VirtualBox - okno dialogowe Stwórz wirtualny dysk twardy - tryb ustawienia Lokalizacji pliku i rozmiaru
Rys. 6
VirtualBox - okno dialogowe Stwórz wirtualny dysk twardy - tryb ustawienia Lokalizacji pliku i rozmiaru

Jak widać na powyższym rysunku czas nadszedł najwyższy by ustalić rozmiar dysku twardego i miejsce jego zapisu. Domyślnie jest zapisywany w folderze instalacji VirtualBox-a, ja radziłbym jednak zmienić jego lokalizację na jakąś z poza systemowego dysku twardego. Po ustaleniu wcześniej wymienionych parametrów kliknąć należy przycisk Utwórz co też i ja czynię z najdzikszą rozkoszą.

Tak oto utworzona została nawa wirtualna maszyna, którą można wykorzystać do zainstalowania 32-bitowej wersji systemu Linux.

VirtualBox - widok okna głównego programu z utworzoną maszyną wirtualną o nazwie antiX32
Rys. 7
VirtualBox - widok okna głównego programu z utworzoną maszyną wirtualną o nazwie antiX32