Writer - wstawianie przypisu dolnego i końcowego, główki, stopki i numeru strony dokumentu

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4251 razy

Wstawianie przypisu dolnego i końcowego

Przypis jest to wydzielony fragment tekstu powiązany z treścią dokumentu poprzez pewien znacznik. Znacznikiem tym jest liczba pisana jako indeks górny. Istnieją dwa dostępne typy przypisów:

Przykład użycia przypisu dolnego można zobaczyć na poniższym rysunku.

Przykład użycia przypisu dolnego w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 1
Przykład użycia przypisu dolnego w programie Writer pakietu LibreOffice:
 1. znaczniki w tekście, do których będzie odwoływał dany przypis dolny;
 2. przypisy dolne

Przypis dolny można wstawić klikając w menu Wstaw → Przypis dolny i końcowy → Przypis dolny, natomiast przypis końcowy można wstawić klikając w menu Wstaw → Przypis dolny i końcowy → Przypis końcowy. Możliwe jest nieco bardziej zaawansowane podejście poprzez kliknięcie w menu Wstaw → Przypis dolny i końcowy → Przypis dolny lub końcowy, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Wstaw przypis dolny/końcowy.

Okno Wstaw przypis dolny/końcowy w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 2
Okno Wstaw przypis dolny/końcowy w programie Writer pakietu LibreOffice
 1. numeracja automatyczna;
 2. pozwala na wpisanie własnego znaku znacznika;
 3. wyświetla okno Znaki specjalne;
 4. Przypis dolny;
 5. Przypis końcowy;
 6. zamyka okno i wstawia przypis;
 7. zamyka okno bez wstawiania przypisu;
 8. pomoc

Wstawienie główki, stopki i numeru strony

Załóżmy, że w moim dokumencie muszę na każdej lub prawie każdej stronie umieścić na samej górze i dole jakiś tekst. Tekst ten ma być jednolity i ma np. zawierać na samej górze adres mojej strony internetowej, natomiast na dole numer bieżącej strony. Zadanie to jest dość banalne, albowiem wystarczy kliknąć w menu Wstaw → Główka i stopka &rarr GłówkaDomyślny aby możliwe było wpisanie tekstu stopki czego przykładem jest poniższy rysunek.

Przykład użycia główki dokumentu w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 3
Przykład użycia główki dokumentu w programie Writer pakietu LibreOffice

Widoczny na powyższym rysunku niebieski przycisk umożliwia rozwinięcie dodatkowego menu związanego z nagłówkiem. Dostępne tam pozycje to:

Myślę, że warto zapoznać się z opcjami zakładki Główka okna dialogowego Styl strony, które jest dostępne po kliknięciu w menu Formatowanie główki.... Z tego też względu z najdzikszą rozkoszą zamieszczam poniżej opis tego okna dialogowego.

Widok zakładki Główka okna dialogowego Styl strony w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 4
Widok zakładki Główka okna dialogowego Styl strony w programie Writer pakietu LibreOffice:
 1. włącza wstawianie główki strony;
 2. ta sama główka strony będzie stosowana dla strony lewej i prawej (związane z wydrukiem dwustronnym dokumentu);
 3. umożliwia ustawienie innej zawartości stopki pierwszej strony dokumentu;
 4. rozmiar lewego marginesu główki;
 5. rozmiar prawego marginesu główki;
 6. rozmiar odstępów;
 7. włącza dynamiczne odstępy;
 8. wysokość główki;
 9. włącza automatyczną wysokość;
 10. dodatkowe opcje formatowania wyglądu nagłówka;
 11. pomoc;
 12. zamyka okno zastosowując zmiany;
 13. zastosowuje zmiany bez zamykania okna;
 14. zamyka okno bez zastosowania zmian;
 15. przywraca ustawienia domyślne;

Identyczne opcje można znaleźć w zakładce Stopka okna dialogowego Styl strony. Stopkę można dodać klikając w menu Wstaw → Główka i stopka &rarr Stopka → Domyślny. I tutaj ja wykorzystam stopke do umieszczenia numerów stron poprzez kliknięcie w menu Wstaw → Numer strony. Co ważne, na pierwszej stronie dokumentu nie chcę mieć ani napisu główki ani numeru strony, więc wykorzystując okno dialogowe Styl strony wykorzystuję zakładki Główka i Stopka do zmiany ustawień stopki dla pierwszej strony dokumentu.

Propozycje książek
tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona