Writer - wstawianie list wypunktowanych i numerowanych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 6601 razy

Wstawianie list wypunktowanych Shift + F12

Lista wypunktowana umożliwia automatyczne formatowanie dla list, które nie potrzebują numeracji. Writer udostępnia kilka podstawowych styli listy wypunktowania, a wszystkie one są dostępne z poziomu paska narzędziowego Formatowanie tak jak widoczne jest to na poniższym rysunku.

Widok rozwiniętego menu przycisku listy wypunktowanej programu Writter pakietu LibreOffice
Rys. 1
Widok rozwiniętego menu przycisku listy wypunktowanej programu Writter pakietu LibreOffice:
 1. przycisk listy wypunktowanej na pasku narzędziowym Formatowanie;
 2. lista wyboru jednego z podstawowych stylów wypunktowania;
 3. wyświetla okno dialogowe Wypunktowanie i numeracja

Dużo więcej opcji formatowania list wypunktowanych oraz numerowanych można zobaczyć klikając przycisk Więcej opcji wypunktowania..., co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Wypunktowanie i numeracja. W oknie tym w zakładce Znaki wypunktowania znajdują się w zasadzie opcje z rysunku 1. Nieco ciekawsze opcje dla listy wypunktowanej znajdują się w zakładce Obraz, gdzie można zamiast standardowych znaczników użyć całkiem sporych zasobów grafik znaczników lub utworzyć własny graficzny znacznik. Widok tej zakładki okna Wypunktowanie i numeracja został pokazany na poniższym rysunku.

Widok zakładki Obraz okna Wypunktowanie i numeracja programu Writer pakietu LibreOffice
Rys. 2
Widok zakładki Obraz okna Wypunktowanie i numeracja programu Writer pakietu LibreOffice

Z kolei w zakładce Pozycja okna Wypunktowanie i numeracja można znaleźć interesujące ustawienia na temat formatowania ustawień wcięć dla kolejnych elementów listy wypunktowanej.

Widok zakładki Pozycja okna Wypunktowanie i numerowanie programu Writer pakietu LibreOffice
Rys. 3
Widok zakładki Pozycja okna Wypunktowanie i numerowanie programu Writer pakietu LibreOffice:
 1. lista elementów dostępnych poziomów - zaznaczony poziom jest formatowany;
 2. wyrównanie pierwszej linijki wypunktowania;
 3. lista określająca sposób wyrównania numeracji czy (w tym przypadku) znacznika wypunktowania;
 4. lista wyboru znaku, jaki ma zostać wstawiony po znaczniku;
 5. formatowanie położenia tabulatora dla pierwszej linii wypunktowania;
 6. formatowanie położenia tabulatora dla kolejnych linii wypunktowania;
 7. podgląd;
 8. przywraca domyślne ustawienia

Kolejne istotne ustawienia można znaleźć w zakładce Dostosowanie okna dialogowego Wypunktowanie i numeracja. Można tutaj ustawić typ listy, która może być:

Możliwe jest również nadanie jednego z dostępnych styli oraz ustanowienie własnego znaku wypunktowania.

Widok zakładki Dostosowanie okna Wypunktowanie i numeracja programu Writter pakietu LibreOffice
Rys. 4
Widok zakładki Dostosowanie okna Wypunktowanie i numeracja programu Writter pakietu LibreOffice:
 1. lista poziomów możliwych do sformatowania;
 2. lista określająca typ tworzonej listy;
 3. lista dostępnych styli znaków wypunktowania;
 4. wyświetla okno dialogowe Znaki specjalne i ustawienie tym samym własnego znaku znacznika;
 5. podgląd;
 6. ustawia numerację dla wszystkich poziomów listy;

Widok tej zakładki dla list numerowanych będzie nieco inny, ale o tym nieco później. Na poniższej ilustracji został pokazany przykład listy wypunktowanej.

Przykład listy wypunktowanej utworzonej w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 5
Przykład listy wypunktowanej utworzonej w programie Writer pakietu LibreOffice

Jak widać na powyższym rysunku listy mogą się zagnieżdżać, aby wstawić listę zagnieżdżoną należy kliknąć na danym elemencie listy prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać pozycję Jeden poziom w dół, aby przejść o jeden poziom niżej trzeba kliknąć pozycję Jeden poziom w górę. Listy zagnieżdżone dla wyraźnego odróżnienia powinny wykorzystywać inne formatowanie znaczników lub numerowania.

Wstawianie list numerowanych F12

Listy numerowane różnią się od wypunktowanych tym, że każda pozycja takiej listy ma przypisany konkretny znacznik w postaci np. kolejnej liczby arabskiej, rzymskiej czy też litery alfabetu łacińskiego, greckiego czy też cyrylicy. Przycisk wstawiania list numerowanych znajduje się na pasku narzędziowym Formatowanie i udostępnia on podstawowe style formatowania tak jak pokazane zostało to na poniższym rysunku.

Widok listy rozwijanej dostępnych podstawowych formatów listy numerowanej w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 6
Widok listy rozwijanej dostępnych podstawowych formatów listy numerowanej w programie Writer pakietu LibreOffice:
 1. przycisk listy numerowanej na pasku narzędziowym Formatowanie;
 2. lista wyboru jednego z podstawowych stylów numerowania;
 3. wyświetla okno dialogowe Wypunktowanie i numeracja

Dla list numerowanych zakładka Dostosowanie okna dialogowego Wypunktowanie i numeracja wygląda nieco inaczej i udostępnia nieco inne opcje, które zawarte zostały w opisie do poniższego rysunku.

Widok zakładki Dostosowanie okna Wypunktowanie i numeracja programu Writer pakietu LibreOffice
Rys. 7
Widok zakładki Dostosowanie okna Wypunktowanie i numeracja programu Writer pakietu LibreOffice:
 1. lista poziomów, które można formatować;
 2. sposób formatowania znaczników listy;
 3. wybór sposobu formatowania znaczników listy;
 4. liczba poziomów numeracji np. 1.1 (gdy lista poziomów jest ustawiona na 2), ta opcja jest aktywna dopiero po zaznaczeniu pozycji 1-10 w kontrolce 1;
 5. tekst lub symbol wstawiany przed liczbą oznaczenia;
 6. tekst lub symbol wstawiany po liczbie oznaczenia;
 7. ustala numer początkowy listy;
 8. podgląd;
 9. włącza numerację ciągłą

Przykład listy numerowanej, gdzie dla znaczników pierwszego stopnia dodany został tekst Jeziora a dla znaczników drugiego stopnia Jezioro możan zobaczyć na poniższym rysunku.

Przykład listy numerowanej w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 8
Przykład listy numerowanej w programie Writer pakietu LibreOffice

W celu ułatwienia życia w oknie Wypunktowanie i numeracja w zakładce Konspekt można znaleźć domyślne style formatowania poszczególnych podpunktów listy.

Zakładka Konspekt okna Wypunktowanie i numeracja programu Writer pakietu LibreOffice
Rys. 9
Zakładka Konspekt okna Wypunktowanie i numeracja programu Writer pakietu LibreOffice
Propozycje książek
tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona