Writer - wyszukiwanie i zamiana tekstu w dokumencie

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3024 razy

Praktycznie każdy edytor tekstu posiada możliwość wyszukiwania tekstu oraz jego zastępowanie. Z tego też względu nie powinno nikogo dziwić, że i Wirter taką możliwość posiada, albowiem wystarczy wcisnąć Ctrl + F aby oczom twym ukazał się pasek narzędziowy Znajdź, którego rysunek wraz z opisem zamieszczam poniżej.

Pasek narzędziowy Znajdź w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 1
Pasek narzędziowy Znajdź w programie Writer pakietu LibreOffice:
 1. zamyka pasek wyszukiwania;
 2. pole wpisywania wyszukiwanej frazy i zarazem rozwijana lista wcześniej wyszukiwanych fraz;
 3. znajdź poprzedni;
 4. znajdź następny;
 5. znajdź wszystkie;
 6. uwzględnij wielkość liter;
 7. wyświetla okno dialogowe Znajdź i zamień Ctrl + H;
 8. wyświetla okna Nawigacja oraz Nawigator;
 9. następny element;
 10. poprzedni element

Wyszukiwanie i zastępowanie danych umożliwia z kolei okno dialogowe Znajdź i zamień, które można wyświetlić wciskając Ctrl + H lub przycisk 7 na pasku narzędziowym z powyższego rysunku. Poniżej zamieszczam rysunek wraz z opisem tegoż okna dialogowego.

Okno Znajdź i zamień w programie Wirter pakietu LibreOffice
Rys. 2
Okno Znajdź i zamień w programie Wirter pakietu LibreOffice:
 1. fraza lub wyrażenie regularne umożliwiające znalezienie szukanych wzorców w tekście;
 2. włącza uwzględnianie wielkości liter;
 3. tylko całe wyrazy;
 4. fraza, na którą ma być zamieniony tekst pasujący do wzorca;
 5. zaznacza wszystkie znalezione dopasowania w tekście;
 6. znajduje poprzednie wystąpienie dopasowania;
 7. znajduje następne wystąpienie dopasowania;
 8. zamienia znalezione dopasowanie;
 9. zamienia wszystkie dopasowania znalezione w tekście;
 10. przy wyszukiwaniu uwzględnia tylko bieżące zaznaczenia;
 11. pozwala na zastosowanie wyrażeń regularnych;
 12. szukanie podobnych;
 13. podobnie brzmiące (japoński);
 14. ignoruje znaki diakrytyczne;
 15. zamień wstecz;
 16. style akapitów;
 17. uwzględnia szerokość znaków;
 18. wyszukuje w komentarzach;
 19. ignoruje kashida;
 20. atrybuty;
 21. format wyszukiwanego tekstu;
 22. bez formatu;
 23. pomoc;
 24. zamyka okno

Jak widać możliwe jest określenie wzorca wyszukiwania tekstu np. (d*) - oznacza wyszukiwanie w tekście liczb arabskich, tekst dopasowany może zostać zamieniony np. według wzorca: "$1" - co oznacza, że dane liczba znaleziona w tekście zostanie wstawiona w miejsce znaku $1. O użyciu wyrażeń regularnych rozpisywałem się na stronie Programowanie → PHP - podstawy → PHP - skorowidz funkcji wykorzystujących wyrażenia regularne.

Propozycje książek
tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona