Kreślenie epicykloidy

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 8548 razy

Epicykloida to krzywa kreślona przez punkt znajdujący się na obwodzie okręgu, który toczy się po zewnętrznej powierzchni drugiego okręgu. Na rysunku 1 można obejrzeć konstrukcję epicykloidy, którą wyznacza siatka linii zakreślonych z punktu OS promieniami równymi odległości od owego punktu do punktów 1 - 12 oraz O. Na środkowym łuku zakreślonym z punktu O należy dowolną rozwartością cyrkla zakreślić dwanaście równych odcinków i promieniem okręgu zakreślonego z punktu Os do punktu O znaleźć punkty 1'-12' (jak na rysunku 1).

Konstrukcja kreślenia epicykloidy
Rys. 1
Konstrukcja epicykloidy.