Podstawowe konstrukcje

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 20557 razy

W tym dziale umieszczone zostały opisy podstawowych konstrukcji geometrycznych, takich jak: podział odcinka, łuku oraz kąta; podział odcinka z wykorzystaniem twierdzenia Talesa; kreślenie wielokątów, trójkątów, rombów oraz trapezów; konstrukcje kreślenia elips, paraboli, hiperboli, cykloid, hipocykloid, epicykloid oraz krzywej śrubowej.