Elektrotechnika

Stronę tą wyświetlono już: 4919 razy

Elektrotechnika to nauka zajmująca się opisem zjawisk związanych z elektrycznością. W tym więc dziale będę omawiał podstawowe zagadnienia dotyczące zjawisk zachodzących w zamkniętych obwodach elektrycznych.

Spis ważniejszych jednostek stosowanych w elektrotechnice

 • Napięcie U wyrażane w woltach [V];
 • Natężenie prądu I wyrażane w amperach [A];
 • Rezystancja R wyrażana w omach [Ω], przy czym:
  jednostka rezystancji om jest równa stosunkowi napięcia wyrażonego w woltach do natężenia wyrażonego w amperach [1]

  Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

  [\Omega]=\left[\frac{V}{A}\right]

 • Ładunek elektrostatyczny Q wyrażony w Coulombach [C], przy czym:
  jednostka ładunku elektrycznego coulomb jest równa iloczynowi natężenia prądu i czasu [2]

  Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

  [C]=\left[A\cdot s]

 • Pojemność elektryczna F wyrażona w Faradach [F], przy czym:
  jednostka farada jest równa stosunkowi jednego Coulomba do jednego wolta [3]

  Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

  [F]=\left[\frac{C}{V}\right]=\left[\frac{A^2\cdot s^4}{kg\cdot m^2}\right]

 • Częstotliwość f wyrażana w Hercach [Hz], przy czym:
  jednostka częstotliwości jest równa 1 / sekundę [4]

  Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

  [f]=\left[\frac{1}{s}\right]

Spis ważniejszych odkryć związanych z elektrotechniką

Oto spis ważniejszych odkryć dotyczących elektrotechniki:

 • Charles Coulomb (czyt. Kulomb) Franca 1785 - prawo Coulomba;
 • Alessandro Volta (czyt. Wolta) Włochy 1799 - stos Volty;
 • Hans Christian Oersted (czyt. Ested) Dania 1820 - działanie magnetyczne prądu;
 • André Marie Amp?re (czyt. Amper) Francja 1823 - oddziaływanie dynamiczne prądów;
 • Georg Simon Ohm (czyt. Om) Niemcy 1826 - prawo Ohma;
 • Michael Faraday (czyt. Faradaj) Anglia 1831 - indukcja elektromagnetyczna;
 • Joseph Henry (czyt. Henry) USA 1832 - indukcja własna, elektromagnes;
 • Genrich Emil Lenz (czyt. Lenc) Rosja 1833 - Reguła Lenza;
 • James Juule (czyt. Dżul) Anglia 1842 - działanie cieplne prądu;
 • Gustaw Kirchhoff Niemcy 1845 - prawa Kirchhoffa;
 • Borys Jakobi Rosja 1837 - silnik elektryczny;
 • Georges Leclanché (czyt. Leklanszé) Francja 1866 - ogniwo z depolaryzatorem;
 • Werner Siemens (czyt. Siemens) Niemcy 1866 - prądnica elektryczna;
 • Wilhelm Weber Niemcy 1870 - telegraf, układy jednostek;
 • James Clark Maxwell (czyt. Maksuel) Anglia 1873 - teoria fal elektromagnetycznych;
 • Thomas Alva Edison USA 1876 - mikrofon;
 • Thomas Alva Edison USA 1878 - fonograf;
 • Thomas Alva Edison USA 1879 - żarówka;
 • William Thomson (czyt. Tomson) Anglia ok. 1885 - kabel transatlantycki;
 • Nikola Tesla Jugosławia 1887 - silnik dwufazowy;
 • Michał Doliwo-Dobrowolski 1889 - silnik asynchroniczny trójfazowy, transformator trójfazowy;
 • Heinrich Hertz (czyt. Herc) Niemcy ok. 1887 - fale elektromagnetyczne;
 • Aleksander Popow Rosja 1895 - pierwszy radiotelegraf;
 • Fleming John Anglia 1904 - dioda lampowa;
 • Lee de-Forest USA 1908 - trioda lampowa, wzmacniacz lampowy;
 • Niels Bohr (czyt. Bor) Dania 1913 - budowa atomu;
 • John Baird (czyt. Berd) Anglia 1926 - rejestracja obrazu, obraz telewizyjny, noktowizor;
 • John Badreen (czyt. Bardi:n) USA 1948 - tranzystor;

Komentarze