Operatory i wyrażenia arytmetyczne w G-code

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3756 razy

Wstęp

W G-code możliwe jest tworzenie wyrażeń matematycznych, które muszą być zamknięte zawsze w nawiasy kwadratowe [] np. tak:

#<value_1> = 10 #<value_2> = 20 x[#<value_1> * #<value_2>]

Operatory matematyczne

W G-code można posługiwać się następującymi operatorami matematycznymi:

Operatory relacji wartości

Oto lista operatorów porównujących dwie wartości:

Warto nadmienić, że ponieważ program operuje na wartościach zmiennoprzecinkowych konieczne zostało wprowadzenie tolerancji dokładności porównywania wartości. W związku z tym gdy różnice pomiędzy dwiema wartościami liczbowymi są mniejsze od 0,0001 operator eq zwraca prawdę.

Operatory logiczne

W instrukcjach warunkowych (aczkolwiek nie tylko) mogą być używane następujące operatory logicznie:

Strony powiązane
strony powiązane
  1. linuxcnc.org/docs/html/gcode/overview.html#gcode:binary-operators - opis operatorów na stronie dokumentacji LinuxCNC