Parametry związane z przemieszczaniem i ruchem obrotowym wrzeciona obrabiarki

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2330 razy

G-code posiada parametry, które sterują ruchem czy to wrzeciona tokarki lub frezarki, czy samego przedmiotu obrabianego. Podstawowe kody związane z ruchem to:

Możliwe jest łączenie poleceń przemieszczenia np. tak:

x10 y100

Powyższy kod przemieści końcówkę wrzeciona frezarki lub narzędzie tokarki względem bieżącej pozycji o 10 mm na osi x i 100 mm na osi y (pod warunkiem, że wcześniej ustawiono tryb G91 - współrzędne względne).