Kinematyka

Stronę tą wyświetlono już: 7269 razy

Kinematyka jest działem fizyki zajmującym się opisem ruchu ciała bez uwzględnienia jego przyczyny. W myśl tego kinematyka opisuje skutki przemieszczania się ciała, umożliwia jednoznaczne określenie położenia przemieszczającego się obiektu w czasie, zmiany jego prędkości lub przyspieszenia. Ogólna fizyczna definicja ruchu jest więc następująca:

Ruch jest to zmiana położenia obiektu dokonana w zadanym przedziale czasu.

Podstawowe rodzaje ruchów omawianych już w gimnazjach to:

  • Ruch jednostajny prostoliniowy
  • Ruch jednostajny po okręgu
  • Ruch jednostajnie przyspieszony po linii prostej
  • Ruch jednostajnie przyspieszony po okręgu
  • Ruch niejednostajny

W fizyce czy też mechanice opis ruchu często jest realizowany za pomocą wzoru określającego zmianę położenia obiektu w czasie s(t). Pochodna takiego wzoru jest wzorem na prędkość chwilową V(t) zaś druga pochodna jest wzorem na przyspieszenie chwilowe a(t).

Propozycje książek

Komentarze