Ciała stałe

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 922 razy

Fizyka ciała stałego zajmuje się opisem zjawisk występujących w ciałach stałych oraz opisem ich właściwości fizycznych takich jak gęstość ρ czy rozszerzalność temperaturowa. Ciałem stałym nazywa się stan termodynamiczny, w którym drgania atomów czy też cząsteczek są na tyle małe, że jest możliwe tworzenie trwałych struktur krystalicznych, wynikiem czego jest zdolność ciał stałych do przenoszenia obciążeń przy niewielkim ich odkształceniu.

Rys. 1
Przykład struktury krystalicznej: sześciennej; żelaza α (centrowanej); ściennie centrowanej

Pokazana na rysunku 1 struktura krystaliczna przedstawia sieć powiązań elektrostatycznych jaka wywiązuje się w tym przypadku w określonej odmianie anizotropowej żelaza. Rodzaj struktury wpływa na właściwości wytrzymałościowe danego materiału.

Propozycje książek
tytuł: Fizyka dla programistów gier autor: David M. Bourg

Tytuł:

Fizyka dla programistów gier

Autor:

David M. Bourg

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona