Git - inicjalizacja i sprawdzanie stanu

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 424 razy

Zacznijmy od czegoś prostego, czyli utworzenia folderu, w którym to zainicjalizowany zostanie system kontroli wersji git. W tym celu należy otworzyć konsolę systemową i w wierszu poleceń przenieść się do folderu, w którym projekt ma być przechowywany:

cd <ścieżka do folderu projektu>

Jeżeli folder leży na innym dysku niż ten, w którym oryginalnie konsola została uruchomiona wtedy w systemi Windows użyj opcji /d:

cd /d F:\<ścieżka do folderu projektu>

Teraz najtrudniejsza część, polecenie inicjalizujące system kontroli wersji:

C:UsersUserNameDocumentsgit_playground>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/UserName/Documents/git_playground/.git/

teraz można wpisać polecenie:

dir /a

by po chwili lub co najwyżej dwóch zobaczyć:

Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is SNSN-SNSN

Directory of C:\Users\UserName\Documents\git_playground

22.05.2022 08:59  <DIR>  .
22.05.2022 08:59  <DIR>  ..
22.05.2022 08:59  <DIR>   .git
        0 File(s)    0 bytes
        3 Dir(s) ???? bytes free

W systemie Linux bardziej po ludzku:

ls -a

Jak widać ukryty folder nam się objawił o przedziwnej nazwie .git. Z najdzikszą rozkoszą uchylam rąbka tajemnicy, że to ów folder będzie zawierał wszystkie informacje o zmianach w projekcie.

Możliwe jest również sprawdzenie obecnego stanu projektu za pomocą polecenia status:

git status

które to z kolei wyświetli coś takiego:

On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)