Git - ignore czyli nie commit-uj wszystkiego jak leci

Stronę tą wyświetlono już: 54 razy

Wrzucanie wszystkiego jak leci do repozytorium nie ma sensu. Należy zawsze wystrzegać się dołączania elementów kodu, które:

  • mogą łatwo być doinstalowane np. na podstawie pliku package.json. W typowych projektach JavaScript-owych często powstaje folder oo nazwie node_modules, który zawiera dużo nadmiarowych danych.
  • zawierają newralgicznie informacje jak np. hasła, tokeny dostępu do repozytorium itd. itp.

Załóżmy więc, że w folderze o nazwie data znajdują się pliki, które nie powinny być załączone. W celu wykluczenia całego folderu należy utworzyć plik o nazwie .gitignore i wpisać w nim:

Listing 1
  1. data/*

Jeżeli jednak w jakimś specjalnym przypadku chcesz aby pewna grupa plików z tego folderu była jednak załączana, to:

Listing 2
  1. !data/to_include*

Znak wykrzyknika oznacza zaprzeczenie (a więc dodanie). W tym przypadku wszystkie pliki znajdujące się w folderze data i zaczynające się od to_include zostaną załączone do repozytorium.

Komentarze