Angular @obliczeniowo/elementary komponenty związane z dźwiękiem

Stronę tą wyświetlono już: 375 razy

Z potrzeby konieczności życiowej pewnego razu w Polsce Ludowej stworzyłem grupę komponentów związanych z dźwiękiem (a w zasadzie jego odtwarzaniem). komponenty te są dostępne w bibliotece @obliczeniowo/elementary.

Strony powiązane
strony powiązane
  1. npmjs.com/package/@obliczeniowo/elementary - biblioteka npm z komponentami związanymi z odtwarzaniem dźwięku

Komentarze