Pomiary natężenia prądu I

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5112 razy

W celu zmniejszenia błędu pomiarowego amperomierze charakteryzują się bardzo małą rezystancją wewnętrzną Rw. Z tego też powodu nie wolno podłączać amperomierza bezpośrednio do źródła zasilania gdyż spowoduje to zwarcie w takim układzie. Tak więc amperomierz zawsze podłącza się równolegle z elementem obciążającym (odbiornikiem) tak jak pokazane zostało to na rysunku poniżej.

Przykładowy schemat pomiaru natężenia prądu elektrycznego
Rys. 1
Przykładowy schemat pomiaru natężenia prądu I

Przed wykonaniem pomiaru natężenia prądu warto odpowiednio dobrać przyrząd do przewidywanego zakresu natężenia prądu mierzonego, ponieważ złe dobranie przyrządu może skutkować jego uszkodzeniem. W przypadku multimetrów należy zapoznać się z instrukcją obsługi, ustawić tryb pracy na zakres przewidywanych natężeń prądu oraz podłączyć sondy pomiarowe do odpowiednich gniazd. Ważne jest również ustawienie trybu pracy dla napięcia stałego DC lub sinusoidalenego (przemiennego) AC.

Multimetr w trybie amperomierza
Rys. 2
Multimetr cyfrowy w trybie amperomierza (zakres pomiarowy od 0 do 10 A):
 1. złącze wtykowe do pomiaru:
  • napięcia U;
  • rezystancji R;
  • częstotliwości (dla prądu przemiennego AC) Hz;
  • temperatury
 2. złącze wtykowe wspólne dla wszystkich rodzajów pomiarów;
 3. złącze wtykowe dla pomiarów natężenia prądu I dla wartości do maksymalnie 600mA;
 4. złącze wtykowe dla pomiarów natężenia prądu I dla wartości do maksymalnie 10A;
 5. pokrętło zmiany trybów pracy przyrządu pomiarowego;
 6. oznaczenie typu napięcia (DC - oznacza prąd stały);
 7. oznaczenie typu wielkości fizycznej, która jest mierzona (w tym przypadku natężenie w A);
 8. oznaczenie trybu pracy jako automatycznie dobieranego zakresu;
 9. sondy pomiarowe przyrządu, które powinny zostać podłączone jedno do gniazda COM, drugie w zależności od mierzonej wielkości fizycznej do gniazda 1, 3 lub 4 (w przypadku natężenia prądu o maksymalnym natężeniu 10 A sonda powinna zostać podłączona do gniazda 4)