Pomiary

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2078 razy

Często w elektrotechnice stosuje się przyrządy pomiarowe w celu sprawdzenia natężenia I, napięcia U, rezystancji R czy też innych wielkości fizycznych związanych z elektrotechniką. Dawniej przyrządy tego typu wykorzystywały zjawisko oddziaływania magnetycznego a wynik wskazywany był przez wskaźnik. W dzisiejszych czasach przyrządy tego typu zostały wyparte przez elektroniczne ich odpowiedniki. Dodatkowo jeden przyrząd pomiarowy zwany multimetrem cyfrowym umożliwia pomiary wielu różnych wielkości fizycznych, takich jak:

Przykładowy wygląd takiego multimetru cyfrowego można zobaczyć na poniższym rysunku, gdzie opisane zostały poszczególne jego elementy.

Multimetr cyfrowy
Rys. 1
Multimetr cyfrowy:
 1. złącze wtykowe do pomiaru:
  • napięcia U;
  • rezystancji R;
  • częstotliwości (dla prądu przemiennego AC) Hz;
  • temperatury
 2. złącze wtykowe wspólne dla wszystkich rodzajów pomiarów;
 3. złącze wtykowe dla pomiarów natężenia prądu I dla wartości do maksymalnie 600mA;
 4. złącze wtykowe dla pomiarów natężenia prądu I dla wartości do maksymalnie 10A;
 5. pokrętło zmiany trybów pracy przyrządu pomiarowego;
 6. oznaczenie typu napięcia mierzonego (DC - oznacza prąd stały);
 7. oznaczenie typu wielkości fizycznej, która jest mierzona (w tym przypadku napięcie w V);
 8. oznaczenie trybu pracy jako automatycznie dobieranego zakresu;
 9. sondy pomiarowe przyrządu, które powinny zostać podłączone jedno do gniazda COM, drugie w zależności od mierzonej wielkości fizycznej do gniazda 1, 3 lub 4
Źródło:
Rysunek wykonany przez autora strony w programie Inkscape