Moc układu zasilanego prądem stałym a jego rezystancja zastępcza

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1548 razy

W układzie zasilanym prądem stałym znając jego rezystancję zastępczą RZ można obliczyć natężenie prądu I, jaki będzie przepływał przez układ zakładając, że znane jest napięcie U. Oto wzór:

I = U / Rz [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

I=\frac{U}{R_z}

Znając natężenie prądu I przepływające przez układ oraz napięcie U można obliczyć moc układu:

P = U * I [W] [2]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

P = U \cdot I [W]

Moc układu wyrażana jest w watach, istotną jednostką powiązaną z mocą jest praca, która jest dana zależnością:

W = P  t [Wh] [3]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

W = P \cdot t [Wh]

Jednostką pracy W jest najczęściej watogodzina.