Solid Edge - tworzenie zagięcia profilowego

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3950 razy

Operacja Zagięcie profilowe w Solid Edge-u umożliwia tworzenie zagiętej części blaszanej od razu po utworzeniu nowego dokumentu części blaszanej psm. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby operację tą przeprowadzić na już utworzonej operacji np. arkusza blaszanego. Polecenie Zagięcie profilowe znajduje się w zakładce Narzędzia główne w sekcji Część blaszana na wstążce programu Solid Edge.

Solid Edge - przycisk operacji zagięcia profilowego
Rys. 1
Solid Edge - przycisk operacji zagięcia profilowego

W wyniku wybrania operacji Zagięcie profilowe pojawić powinien się pasek narzędziowy w trybie wskazania płaszczyzny, na której zagięcie profilowe zostanie umieszczone (tak dzieje się tylko, gdy jest to pierwsza operacja wykonywana w bieżącym dokumencie).

Solid Edge zagięcie profilowe tryb wskazania płaszczyzny
Rys. 2
Solid Edge zagięcie profilowe tryb wskazania płaszczyzny

Po wybraniu płaszczyzny można za pomocą narzędzi szkicowania narysować zarys zagięcia profilowego. Należy tutaj pamiętać, aby szkic uwzględniał aspekty techniczne wykonywania zagięcia ponieważ w rzeczywistości możliwość gięcia elementów blaszanych jest często ograniczona. Po utworzeniu zarysu zagięcia profilowego i zamknięciu szkicu możliwe będzie wskazanie kierunku położenia wyciągnięcia blachy względem profilu oraz grubości blachy

Solid Edge - zagięcie profilowe - krok strona i grubość blachy
Rys. 3
Solid Edge - zagięcie profilowe - krok strona i grubość blachy

W tym trybie jak i w następnym kliknięcie pierwszego od lewej strony przycisku na pasku narzędziowym spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Opcje zagięcia profilowego, które oferuje dodatkowe ważne ustawienia dotyczące parametrów gięcia blachy.

Solid Edge - okno dialogowe Opcje zagięcia profilowego - zakładka Ogólne
Rys. 4
Solid Edge - okno dialogowe Opcje zagięcia profilowego widok zakładki Ogólne

Jak widać na powyższym rysunku, w zakładce Ogólne możliwe jest zmienienie promienia gięcie, a w przypadku gięcia na wycinku krawędzi jakiegoś arkusza blachy możliwe jest określenie kształtu podcięcia na zagięciu oraz jego wymiarów jak również określenie sposobu podcięcia naroża.

Solid Edge - okno dialogowe Opcje zagięcia profilowego zakładka Ścięcia ukośne i narożne
Rys. 5
Solid Edge - okno dialogowe Opcje zagięcia profilowego zakładka Ścięcia ukośne i narożne.

W zakładce Ścięcia ukośne i narożne można ustawić parametry dotyczące ścięć ukośnych oraz ścięć narożnych a także ustawić opcję zamykania naroży.

Kolejny etap po wskazaniu strony wyciągnięcia i grubości blachy będzie dotyczył długości wyciągnięcia, co pokazane zostało na poniższym rysunku.

Solid Edge - zagięcie profilowe - krok wyciągnięcia
Rys. 6
Solid Edge - zagięcie profilowe - krok wyciągnięcia

Jak wspominałem już wcześniej możliwe jest również wykonanie operacji zagięcia profilowego na utworzonym arkuszu lub zagięciu profilowym. Poniżej został pokazany przykład, gdzie wskazywana jest krawędź, na której zagięcie profilowe zostanie umieszczone.

Solid Edge zagięcie profilowe na istniejącym arkuszu blachy - tryb wskazania krawędzi
Rys. 7
Solid Edge - zagięcie profilowe na istniejącym arkuszu blachy - tryb wskazania krawędzi

W następnym kroku należy wskazać początek zagięcia profilowego. Ja wybrałem koniec wcześniej wskazanej krawędzi.

Solid Edge - zagięcie profilowe - tryb wskazania początku
Rys. 8
Solid Edge - zagięcie profilowe - tryb wskazania początku

Po wskazaniu początku zagięcia profilowego program przełącza się do widoku szkicu, gdzie należy (jak wcześniej już było to robione) naszkicować ścieżkę zagięcia profilowego.

Solid Edge - zagięcie profilowe tryb szkicowania
Rys. 9
Solid Edge - zagięcie profilowe tryb szkicowania

Zamknięcie szkicu powoduje przejście do trybu wskazania ścieżki wyciągnięcia. Istnieją trzy dostępne tryby wyciągnięcia:

Ja, żeby było śmieszniej wybrałem opcję trzecią, której rezultat zasadę działania można zobaczyć na poniższym rysunku.

Solid Edge - zagięcie profilowe - tryb łańcucha
Rys. 10
Solid Edge - zagięcie profilowe - tryb łańcucha

Po wskazaniu łańcuch i zatwierdzeniu operacji oczom twym ukazać powinien się niesłychany widok z poniższego rysunku.

Solid Edge - zakończenie wyciągnięcia profilowego po łańcuchu zamkniętym
Rys. 11
Solid Edge - zakończenie wyciągnięcia profilowego po łańcuchu zamkniętym

Jak widać w wyniku tej operacji utworzone zostało coś w rodzaju blaszanego pojemnika czy też puszki.

Propozycje książek