Math - wstawianie funkcji matematycznych w kodzie

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1646 razy

Od razu piszę, co by nie było, że nie wszystkie funkcje są uwzględnione w oknie elementy. Niektóre funkcje mogą nie występować tutaj, w takim przypadku przed nazwą funkcji należy użyć zapisu:

func nazwa_funkcji

w przeciwnym przypadku nazwa funkcji będzie zapisana kursywą co domyślnie oznacza zmienną.

Widok wycinka okna Elementy programu Math pakietu LibreOffice gdzie znajdują się opcje umożliwiające wstawianie funkcji matematycznych
Rys. 1
Widok wycinka okna Elementy programu Math pakietu LibreOffice gdzie znajdują się opcje umożliwiające wstawianie funkcji matematycznych:
 1. wartość bezwzględna (składnia: abr{wyrażenie});
 2. silnia (składnia: fact{wyrażenie});
 3. pierwiastek kwadratowy (składnia: sqrt{wyrażenie};
 4. funkcja pierwiastkowa (składnia: nroot{podstawa}{wyrażenie});
 5. potęga (składnia: {podstawa}^{potęga});
 6. funkcja wykładnicza o podstawie e (składnia: func e^{wyrażenie});
 7. logarytm naturalny (składnia: ln{wyrażenie});
 8. funkcja eksponencjalna - czyli to samo co punkt 2 tylko inny zapis (składnia: exp(wyrażenie));
 9. logarytm o podstawie 10 (składnia: log(wyrażenie));
 10. funkcja sinus (składnia: sin(wyrażenie));
 11. funkcja kosinus (składnia: cos(wyrażenie));
 12. funkcja tangens (składnia: tan(wyrażenie));
 13. funkcja kotangens (składnia: cot(wyrażenie));
 14. sinus hiperboliczny (składnia: sinh(wyrażenie));
 15. kosinus hiperboliczny (składnia: cosh(wyrażenie));
 16. tangens hiperboliczny (składnia: tanh(wyrażenie));
 17. kotangens hiperboliczny (składnia: coth(wyrażenie));
 18. funkcja arkus sinus (składnia: arcsin(wyrażenie));
 19. funkcja arkus kosinus (składnia: arccos(wyrażenie));
 20. funkcja arkus tangens (składnia: arctan(wyrażenie));
 21. funkcja arkus kotangens (składnia: arccot(wyrażenie));
 22. arkus sinusa hiperbolicznego (składnia: arcsinh(wyrażenie));
 23. arkus kosinusa hiperbolicznego (składnia: arccosh(wyrażenie));
 24. arkus tangensa hiperbolicznego (składnia: arctanh(wyrażenie));
 25. arkus kotangensa hiperbolicznego (składnia: arccot(wyrażenie))
Propozycje książek
tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona