Inkscape - przegląd efektów najczęściej stosowanych

Stronę tą wyświetlono już: 10414 razy

Wstęp

Z poziomu menu Efekty dostępna jest w Inkscp-ie cała seria skryptów, których celem jest ułatwienie a w zasadzie zautomatyzowanie procesu wprowadzania zmian w istniejących obiektach lub tworzeniu obiektów na podstawie podanych parametrów. Różne efekty zostały zgrupowane w kategoriach. W moim przypadku są to:

 • Internet - związane z tworzeniem kodu HTML i CSS oraz cięciem obrazu;
 • Kolor - związane z automatycznym zmienianiem kolorów elementów według określonego sposobu;
 • Modyfikuj ścieżkę - dodawanie, upraszczanie i generalnie rzeczy związane z automatycznym wprowadzaniem zmian w istniejącej ścieżce;
 • Obrazki - związane z obrazami umieszczonymi w dokumencie (wyodrębnianie i osadzanie);
 • Raster - związane z obrazami rastrowymi filtry (podobne do tych z Gimpa;
 • Renderowanie - tworzenie, generowanie nowych obiektów na podstawie podanych parametrów;
 • Rozmieść;
 • Tekst - związane przetwarzaniem i generowaniem tekstu;
 • Wizualizacja ścieżki - związane z tworzeniem elementów na podstawie ścieżki;
 • Wygeneruj ze ścieżki - tworzenie efektów związanych z ścieżkami.

Samych efektów jest całkiem sporo dlatego też postanowiłem omówić tutaj pokrótce tylko te z nich, które w praktyce przydają się mi najczęściej.

Zmiana kolorów zaznaczonych obiektów

Cała seria dość intuicyjnych efektów umożliwiających zmienianie kolorów całej serii zaznaczonych obiektów znajduje się w menu Efekty → Kolor a należą do nich:

 • efekty rozjaśniania kolorów:
  • ciemniejszy - przyciemnia kolory obiektów (niestety o pewną stałą wartość);
  • jaśniejszy - rozjaśnia kolory obiektów (niestety o pewną stałą wartość);
  • mniej światła - przyciemnia kolory obiektów (niestety o pewną stałą wartość);
  • więcej światła - rozjaśnia kolory obiektów (niestety o pewną stałą wartość)
 • efekty modyfikacji nasycenia kolorów:
  • mniejsze nasycenie - zmniejszenie nasycenia kolorów (niestety o pewną stałą wartość);
  • większe nasycenie - zwiększenie nasycenia kolorów (niestety o pewną stałą wartość)
 • efekty modyfikacji zabarwienia:
  • mniejsze zabarwienie - zmniejsza zabarwienie (niestety o pewną stałą wartość);
  • większe zabarwienie - zwiększa zabarwienie (niestety o pewną stałą wartość)
 • Czarno-biały - zamienia kolory zaznaczone na czarne lub białe (w zależności od przypisanego koloru);
 • Skala szarości - zmienia kolory na odcienie szarości;
 • Negatyw - zmienia kolory na przeciwne;
 • Rotacja kanałów RGB - dokonuje rotacji kanałów kolorów;
 • Zmień kolor - zmienia podany kolor w zaznaczeniu na inny zdefiniowany przez użytkownika;
 • Zmiana losowa - zmienia kolory obiektów na losowo wygenerowane;
 • efekty usuwające składową lub cały kolor:
  • usuń kolor - zamienia kolor obiektu na odcień szarości;
  • usuń czerwony - zeruje składową czerwoną kolorów obiektów zaznaczonych;
  • usuń zielony - zeruje składową zieloną kolorów obiektów zaznaczonych;
  • usuń niebieski - zeruje składową niebieską kolorów obiektów zaznaczonych;

Efekty modyfikujące ścieżki

W menu Efekty → Modyfikuj ścieżkę można znaleźć zestaw efektów umożliwiających modyfikowanie istniejących obiektów. Oto lista i opis niektórych z nich:

 • Atrybut interpolacji w grupie... - umożliwia zmianę wartości atrybutów zaznaczonych elementów w kolejności ich umieszczenia na warstwie;
 • Desynchronizuj węzły - umożliwia losowe przesunięcie węzłów oraz losową zmianę uchwytów sterujących kształtem krzywej;
 • Dodaj węzły - umożliwia dodanie węzłów do istniejącej ścieżki;
 • Generuj fraktale - tworzy fraktal Mandelbrota (działa tylko na obiektach ścieżki;
 • Kolor znaczników jak konturu - jeżeli linia ma znaczniki i ich kolor jest inny niż kolor konturu to ten efekt pomoże temu zaradzić;
 • Konwertuj na kreski;
 • Krawędź 3D;
 • Obwiednia;
 • Perspektywa - wymaga zaznaczenia dwóch obiektów: pierwszego, który ma zostać wpisany w drugi będący czworokątem;
 • Przyciąganie do pikseli;
 • Spłaszcz krzywe Beziera - dokonuje spłaszczenia krzywizny krzywych Beziera w ścieżce;
 • Wir;
 • Wyprostuj odcinki - prostuje ścieżki;
 • Zaznaczenie elastyczne

Efekty filtrów obiektów rastrowych

Efekty zgrupowane w menu Efekty → Raster przeznaczone są do wykonywania operacji na bitmapach osadzonych w dokumencie. Oto lista tychże filtrów:

 • Cień;
 • Cykl palety kolorów;
 • Dodaj szum;
 • Dostosuj HSB;
 • Drżenie;
 • Fala;
 • Filtrowanie szumów;
 • Implozja;
 • Inteligentny próg;
 • Kanał;
 • Koloryzacja;
 • Kontrast;
 • Koryguj;
 • Krawędź;
 • Krycie;
 • Maska wyostrzania;
 • Mediana;
 • Normalizuj;
 • Obraz olejny;
 • Płaskorzeźba;
 • Pobierz odwrotność;
 • Odniesienie;
 • Poziom (z kanałem);
 • Poziom;
 • Redukcja szumów;
 • Rozmycie gaussowskie;
 • Rozmycie;

Renderowanie obiektów

Grupa efektów umożliwiająca generowanie obiektów według określonych parametrów znajduje się w menu Efekty → Render:

 • Alphabet Soup - generowanie napisu z różnych liter
  Przykładowy napis wygenerowany przez efekt Alphabet soup w Inkscap-ie
  Rys. 1
  Przykładowy napis wygenerowany w Inkscap-ie przez efekt Alphabet soup
 • Funkcja Plotter - generowanie wykresu funkcji. Skorzystanie z tego filtru wymaga narysowania prostokąta, w który zostanie wrysowany wykres funkcji 2W w układzie kartezjańskim lub biegunowym. Podczas użycia tego efektu należy ów prostokąt zaznaczyć i wprowadzić parametry rysowania funkcji
  Przykładowy wynik działania efektu Funkcja Plotter w Inkscap-ie
  Rys. 2
  Przykładowy wynik działania efektu Funkcja Plotter w Inkscap-ie
 • Kalendarz - generuje kalendarz, przy czym pod Windowsem konieczne jest wybranie w zakładce Język strony kodowej Windows - Central and Estern Europe aby poprawnie obsłużone zostały polskie litery w kalendarzu
  Przykład działania efektu kalendarz w Inkscap-ie
  Rys. 3
  Przykład działania efektu kalendarz w Inkscap-ie
 • Kod kreskowy - DataMatrix - efekt umożliwiający utworzenie kodu kreskowego w różnych formatach
  Przykład działania efektu DataMatrix w Inkscap-ie
  Rys. 4
  Przykład działania efektu DataMatrix w Inkscap-ie
 • Koła zębate - generuje koło zębate na podstawie podanych parametrów (liczba zębów, podziałka i kąt przyporu)
  Przykład działania efektu koła zębatego w Inkscap-ie
  Rys. 5
  Przykład działania efektu koła zębatego w Inkscap-ie
 • Kreator prowadnic - umożliwia szybkie stworzenie układu prowadnic;
 • Krzywe parametryczne - kreśli krzywe zależne od pewnego parametru t
  Przykład działania efektu krzywej parametrycznej w Inkscap-ie
  Rys. 6
  Przykład działania efektu krzywej parametrycznej w Inkscap-ie
 • L-system - generuje gałąź drzewa według określonego schematu
  Przykład działania efektu L-system
  Rys. 7
  Przykład działania efektu L-system
 • Losowe drzewko - generuje losowy układ drzewka;
 • Obiekty na bazie trójkąta - wyznacza np. okręg opisany na pierwszych trzech punktach zaznaczonej ścieżki, lub wpisany i wiele innych elementów związanych z trójkątem zbudowanym na pierwszych trzech węzłach danej ścieżki;
 • Oprawa klejona książki - tworzy układ prowadnic związany z układem tworzonych stron książki;
 • Siatka kartezjańska - tworzy siatkę linii w układzie kartezjańskim
  Przykład działania efektu siatki Kartezjańskiej w Inkscap-ie
  Rys. 8
  Przykład działania efektu siatki Kartezjańskiej w Inkscap-ie
 • Siatka składanego pudełka - generuje siatkę składanego pudełka, którą po wydrukowaniu można skleić
  Przykładowy wynik działania efektu składanego pudełka
  Rys. 9
  Przykładowy wynik działania efektu składanego pudełka
 • Siatka współrzędnych biegunowych - tworzy siatkę współrzędnych biegunowych
  Przykład działania efektu siatki współrzędnych biegunowych w Inkscap-ie
  Rys. 10
  Przykład działania efektu siatki współrzędnych biegunowych w Inkscap-ie
 • Siatka - tworzy prostą siatkę w współrzędnych biegunowych
  Przykład działania efektu siatki w Inkscap-ie
  Rys. 11
  Przykład działania efektu siatki w Inkscap-ie
 • Spirograf - kreśli Matematyka → Geometria → Hipocykloidy
  Wynik działania efektu spirografu w Inkscap-ie
  Rys. 12
  Wynik działania efektu spirografu w Inkscap-ie
 • Szkielet kuli - rysuje szkielet kuli
  Rezultat działania efektu szkieletu kuli w Inkscap-ie
  Rys. 13
  Rezultat działania efektu szkieletu kuli w Inkscap-ie
 • Trójkąt - generuje trójkąt spełniający podane parametry (długości boków, lub długości boków i kąta);
 • Wielościan 3D - generuje jeden z dostępnych wielościanów
  a)Sześcian wygenerowany w Inkscap-ieb)Sześcian ścięty wygenerowany w Inkscap-iec)Sześcian przycięty wygenerowany w Inkscap-ied)Sześcio ośmiościan wygenerowany w Inkscap-iee)Czworościan wygenerowany w Inkscap-ief)Czworościan ścięty wygenerowany w Inkscap-ieg)Ośmiościan wygenerowany w Inkscap-ieh)Ośmiościan ścięty wygenerowany w Inkscap-iei)Dwudziestościan foremny wygenerowany w Inkscap-iej)Dwudziestościan ścięty wygenerowany w Inkscap-iek)Mały dwudziestościan gwiazdkowy wygenerowany w Inkscap-iel)Wielki dwudziestościan gwiazdkowy wygenerowany w Inkscap-iem)Dwunastościan wygenerowany w Inkscap-ien)Dwunastościan ścięty wygenerowany w Inkscap-ieo)Dwunastościan przycięty wygenerowany w Inkscap-iep)Wielki dwunastościan foremny wygenerowany w Inkscap-ie
  Rys. 14
  Przykłady wygenerowanych efektem Wielościan 3D: a) sześcianu; b) sześcianu ściętego; c) sześcianu przyciętego; d) sześcio ośmiościanu; e) czworoscianu; f czworościanu ściętego; g) ośmiościanu; h) ośmiościanu ściętego; i) dwudziestościanu foremnego; j) dwudziestościanu ściętegu; k) małego dwudziestościanu gwiazdkowego l) wielkiego dwudziestościanu gwiazdkowego; m) dwunastościanu; n) dwunastościanu ściętego; o) dwudziestościanu przyciętego; p) wielkiego dwunastościanu foremnego
 • Znaczniki drukarskie - generuje znaczniki związane z kontrolą druku oraz oznaczeniem jego linii przycięcia
  Przykład działania efektu Znaczniki drukarskie w Inkscap-ie
  Rys. 15
  Przykład działania efektu Znaczniki drukarskie w Inkscap-ie

Efekty związane z tekstem

Cała seria efektów umożliwiających automatycznie formatowanie bądź generowanie tekstu. Wszystkie te elementy zgrupowane są w menu Efekty → Tekst.

 • Konwertuj na alfabet Braille'a - niestety ten efekt u mnie nie działa;
 • Lorem ipsum - generuje tekst Lorem ipsum stosowany jako zastępnik treści, jaka powinna wypełniać jakiś element (najczęściej jest to stosowane do pokazania wygląd szablonu jakiejś strony);
 • LosoWa wIelKość litER - zamienia litery w zaznaczonym obiekcie tekstowym w sposób losowy na małe i wielkie;
 • małe litery - zamienia wszystkie litery w zaznaczonym obiekcie tekstowym na małe;
 • oDWRÓĆ WIELKOŚĆ LITER - odwraca wielkość liter w zaznaczonym obiekcie tekstowym;
 • Podziel tekst - dzieli obiekt tekstowy na oddzielne obiekty linii, słów lub liter zaznaczonego obiektu tekstowego;
 • Styl Tytułu - wszystkie pierwsze litery wyrazów zawartych w zaznaczonym obiekcie tekstowym zamieniane są na duże;
 • Styl zdania - zamienia pierwszą literę w pierwszym wyrazie każdego zdania;
 • WIELKIE LITERY - zmienia litery w zaznaczonym obiekcie tekstowym na duże;
 • Zamień tekst - wyszukuje i zamienia podany tekst na nowy

Efekty wizualizacji ścieżki

W tej grupie efektów dostępnych z poziomu menu Efekty → Wizualizacja ścieżki można zmieniać ścieżkę w pewne elementy graficzne związane z położeniem węzłów zaznaczonego obiektu ścieżki. Oto lista dostępnych efektów:

 • Numeruj węzły - zamienia ścieżkę na punkty ponumerowane kolejno
  Przykład działania efektu numerowania węzłów w Inkscap-ie
  Rys. 16
  Przykład działania efektu Numerowanie węzłów w Inkscap-ie
 • Rysuj uchwyty
 • Wymiary - rysuje wymiary zaznaczonego obiektu (szerokość i wysokość);
 • Zmierz ścieżkę - mierzy długość obwodu ścieżki

Efekty generowane z ścieżki

Ta grupa efektów działa na podstawie zaznaczonych obiektów i jest dostępna w menu Efekty → Wygeneruj ze ścieżki. Oto i one:

 • Deseń Woronoja - generuje deseń Woronoja
  Przykład działania efektu deseniu Woronoja w Inkscap-ie
  Rys. 17
  Przykład działania efektu deseniu Woronoja w Inkscap-ie
 • Deseń wzdłuż ścieżki - umieszcza kopie wybranego obiektu wzdłuż krawędzi drugiego. Aby ten efekt zadziałał konieczne jest zaznaczenie dwóch obiektów: wyciąganego (który musi znajdować się wyżej na warstwie) i obiektu ścieżki, wzdłuż której wyciągany obiekt będzie rozmieszczany
  Przykładowy rezultat działania efektu wyciągnięcia wzdłuż ścieżki w Inkscap-ie
  Rys. 18
  Przykładowy rezultat działania efektu wyciągnięcia wzdłuż ścieżki w Inkscap-ie
 • Interpolacja - tworzy efekt przejścia pomiędzy dwoma obiektami
  Przykład działania efektu interpolacji obiektów w Inkscap-ie
  Rys. 19
  Przykład działania efektu interpolacji obiektów w Inkscap-ie
 • Rozmycie krawędzią;
 • Rozpraszanie - efekt ten rozprasza wzorzec wzdłuż wyznaczonych ścieżek szkieletowych. Wzorcem jest najwyżej położony obiekt w zaznaczeniu;
 • Ruch - efekt ten tworzy coś w rodzaju krawędzi 3d, niestety nie działa on dokładnie w sposób zamierzony i zazwyczaj wymaga ręcznych poprawek
  Przykład działania efektu ruchu w Inkscap-ie
  Rys. 20
  Przykład działania efektu ruchu w Inkscap-ie
 • Wyodrębnij
Propozycje książek

Komentarze