Podstawowe typy zmiennych w JavaScript

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 6439 razy

Deklarowanie podstawowych typów zmiennych

W JavaScript nie ma możliwości definiowania różnych typów zmiennych tak jak w C++, typy zmiennych są definiowane w trakcie ich przypisywania. Podstawowe zmienne liczbowe w JavaScript to zmienna całkowite i zmiennoprzecinkowe, które deklaruje się w następujący sposób:

var int_number = 10; // zmienna typu całkowitego, gdzie typ określony został przez podstawianą wartość var float_number = 10.; // zmienna typu zmiennoprzecinkowego var text = "some text"; // zmienna typu string var bolean = true; // zmienna warunkowa, które może przyjmować wartość true lub false

Starsze wersje przeglądarek obsługiwały jedynie słowo kluczowe var do deklarowania zmiennych. Tak utworzona zmienna była jednak problematyczna ponieważ utworzona globalnie mogła być nadpisana z dowolnego miejsca. Ma to swoje wady i zalety, ale koniec końców w nowszych przeglądarkach dodana została obsługa słowa kluczowego let, które nie pozwala na utworzenie w jednym bloku instrukcji dwóch zmiennych o tej samej nazwie ani nie umożliwia nadpisywanie zmiennych o tej samej nazwie nie znajdujących się w tym samym bloku instrukcji. Oto przykład:

var value = 20; console.log(value); var value = 30; // nadpisanie let value2 = 10; let value2 = 30; // błąd nie można utworzyć dwóch zmiennych o tej samej nazwie

Konwersja wartości liczbowych na ciąg znaków

W JavaScrip-cie wszystkie zmienne są tak naprawdę obiektami, a więc podstawowe typy liczbowe dysponują specjalną metodą umożliwiającą jawną konwersję na ciąg znaków. Metodą tą jest toString, która w przypadku liczb całkowitych może przyjmować jeden opcjonalny argument, którym jest podstawa systemu liczbowego, w jakim ma być zwrócona dana liczba. Liczba ta może być z zakresu od 2 do 36. Oto przykład użycia:

var number = 10; var hex_number = number.toString(16); // zamiana liczby na tekst w systemie szesnastkowym alert(hex_number); // wyświetlenie komunikatu zawierającego uzyskaną liczbę

Domyślna wartość podstawy dla metody toString jest oczywiście 10. Tą samą metodę można wykorzystać do jawnej konwersji zmiennych typu zmiennoprzecinkowego.

Zamiana liczby zmiennoprzecinkowej lub tekstowej na typ całkowity za pomocą funkcji parseInt

Funkcja parseInt umożliwia zamianę zmiennej zmiennoprzecinkowej do postaci liczby całkowitej z zaokrągleniem w dół:

var float_number = 120.49; var int_number = parseInt(float_number); // zamiana liczby zmiennoprzecinkowej do całkowitej alert(int_number);

Jest również możliwa konwersja z typu tekstowego do całkowitego, z tą tylko różnicą, że tutaj można podać jako drugi argument funkcji parseInt podstawę systemu liczbowego, w którym zapisana jest liczba zawarta w tekście. Oto przykład:

var hex_number = "ff"; // liczba w systemie szesnastkowym przechowywana jako tekst var int_number = parseInt(hex_number, 16); // zamiana z szesnastkowego na dziesiętny alert(int_number);

Zamiana zmiennej tekstowej na typ zmiennoprzecinkowej za pomocą funkcji parseFloat

Za pomocą funkcji parseFloat można dokonać konwersji liczby zapisanej w tekście w następujący sposób:

var string_numger = "45.65"; var float_number = parseFloat(string_number); alert(float_number);
Propozycje książek