Program do rysowania grafiki wektorowej napisany w tkinter

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5187 razy

Ten "mały" projekt programu do rysowania grafiki wektorowej napisany został z wykorzystaniem modułu tkinter języka programowania Python. W programie zaimplementowane zostały następujące funkcjonalności:

Poniżej zamieszczam screen programu.

Screen programu umożliwiającego rysowanie różnych obiektów w kontrolce Canvas
Rys. 1
Widok okna programu umożliwiającego rysowanie niezbyt zaawansowanych obiektów graficznych. Program napisany w Pythonie 3.4 z wykorzystaniem biblioteki tkinter

Kod źródłowy programu, ze względów praktycznych zamieściłem na GitHub-ie tutaj, natomiast cały projekt (wraz z niezbędnymi grafikami) znajduje się na GitHub-e tutaj.

Propozycje książek

Załączniki:

Link do projektu programu do rysowania napisanego w Pythonie zamieszczonego przeze mnie na GitHubie