Zmienne tablicowe i pętle for oraz foreach

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3495 razy

Tablice w C# można deklarować dużo prościej, dla typów podstawowych przykładowa deklaracja wraz z wykorzystaniem pętli foreach w celu wypisania danych zawartych w tablicy wygląda następująco:

uint size = 10; int[] tInt = new int[size]; foreach(int i in tInt){ // iterowanie po elementach tablicy tInt Console.WriteLine(i); }

Wynikiem działania powyższego kodu będzie:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nieco trudniej jest z tablicami obiektów klas ponieważ dla nich konieczne jest ręczne przydzielenie pamięci dla każdego elementu za pomocą operatora new oraz pętli for dla przykładu:

uint size = 10 A[] tA = new A[size]; for (int i = 0; i < tA.Length; i++) // iterowanie po indeksach tablicy tA { tA[i] = new A(); } foreach (A i in tA) // iterowanie po elementach tablicytA { Console.WriteLine(i.x + " " + i.y); }

Wynikiem działania powyższego kodu będzie:

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Metoda Length zwraca liczbę wszystkich elementów w tablicy. Oto przykład:

uint size1 = 10; uint size2 = 20; int[,] tInt = new int[size1, size2]; Console.WriteLine(tInt.Length()); Console.WriteLine(tInt.GetLength(0)); Console.WriteLine(tInt.GetLength(1));

Wynik działania powyższego kodu będzie następujący:

200
10
20
Propozycje książek
tytuł: C# 10. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows, internetowych i biurowych autor: Ian Griffiths

Tytuł:

C# 10. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows, internetowych i biurowych

Autor:

Ian Griffiths

tytuł: C# 10 i .NET 6 dla programistów aplikacji wieloplatformowych. Twórz aplikacje, witryny WWW oraz serwisy sieciowe za pomocą ASP.NET Core 6, Blazor i EF Core 6 w Visual Studio 2022 i Visual Studio Code. Wydanie VI autor: Mark J. Price

Tytuł:

C# 10 i .NET 6 dla programistów aplikacji wieloplatformowych. Twórz aplikacje, witryny WWW oraz serwisy sieciowe za pomocą ASP.NET Core 6, Blazor i EF Core 6 w Visual Studio 2022 i Visual Studio Code. Wydanie VI

Autor:

Mark J. Price

tytuł: Visual Studio 2022, C# i .NET. Programowanie kontrolek autor: Łukasz Sosna

Tytuł:

Visual Studio 2022, C# i .NET. Programowanie kontrolek

Autor:

Łukasz Sosna

tytuł: C# 10. Leksykon kieszonkowy autor: Joseph Albahari, Ben Albahari

Tytuł:

C# 10. Leksykon kieszonkowy

Autor:

Joseph Albahari, Ben Albahari

tytuł: Wzorce projektowe w .NET Core 3. Projektowanie zorientowane obiektowo z wykorzystaniem C# i F# autor: Dmitri Nesteruk

Tytuł:

Wzorce projektowe w .NET Core 3. Projektowanie zorientowane obiektowo z wykorzystaniem C# i F#

Autor:

Dmitri Nesteruk

tytuł: Jak pisać świetne gry 2D w Unity. Niezależne programowanie w języku C# autor: Jared Halpern

Tytuł:

Jak pisać świetne gry 2D w Unity. Niezależne programowanie w języku C#

Autor:

Jared Halpern

tytuł: C# 9.0 w pigułce autor: Joseph Albahari

Tytuł:

C# 9.0 w pigułce

Autor:

Joseph Albahari

tytuł: C# 9.0. Leksykon kieszonkowy autor: Joseph Albahari, Ben Albahari

Tytuł:

C# 9.0. Leksykon kieszonkowy

Autor:

Joseph Albahari, Ben Albahari

tytuł: C# 8.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie VII autor: Mark Michaelis

Tytuł:

C# 8.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie VII

Autor:

Mark Michaelis

tytuł: C# 8.0 w pigułce autor: Joseph Albahari, Eric Johannsen

Tytuł:

C# 8.0 w pigułce

Autor:

Joseph Albahari, Eric Johannsen

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona