Pismo techniczne

Stronę tą wyświetlono już: 201711 razy

Istnieją dwa typy pisma technicznego:

  • Pismo rodzaju A w którym podziałka p jest równa p={{1}/{14}}*h lub h=14*p
  • Pismo rodzaju B w którym podziałka p jest równa p={{1}/{10}}*h lub h=10*p

Czym jest owa tajemnicza podziałka p, o której mowa powyżej? Jest to nic innego jak grubość linii, którą pismo jest rysowane.

Opis wymiarów pisma technicznego prostego i pochyłego w zależności od podziałki <b>p</b> dla pisma typu <b>B</b>.

Oprócz tego, że pismo techniczne dzieli się na rodzaj A i B istnieje jeszcze podział na pismo techniczne proste (pokazane na rysunku 2 a) i pismo techniczne pochyłe (pokazane na rysunku 2 b).

a)Pismo techniczne typu <b>B</b> - prosteb)Pismo techniczne typu <b>B</b> - pochyłe
Rys. 2
Pismo techniczne typu B: a) proste; b) pochyłe.

W tabeli 1 zestawione zostały przykładowe wymiary tekstu typu B w zależności od podziałki (grubości) p.

Tabela 1 Wymiary pisma typu B w zależności od podziałki (grubości) p.

Nazwa Oznaczenie Wymiary w mm
Wysokość pisma, wysokość liter, wielkich i cyfr h=10·p 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0
Wysokość liter małych c=7·p 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0
Grubość linii pisma (podziałka) p 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4
Odstęp między literami i cyframi a=2·p 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8
Podziałka wierszy, wysokość siatki pomocniczej b=17·p 4,5 6,0 8,5 12,0 17,0 24,0

Komentarze