Grubości i style linii

Stronę tą wyświetlono już: 30803 razy

Grubości linii

Grubości linii rysunkowych określa norma PN-82/N-01616, podstawowe zalecane zestawy grubości linii to:

 • cienka: 0,13; gruba: 0,18; bardzo gruba: 0,25;
 • cienka: 0,35; gruba: 0,5; bardzo gruba: 0,7;
 • cienka: 1,0; gruba: 1,4; bardzo gruba: 2;

Możliwe jest również użycie innych grubości linii, spełniające jeden z dwóch zestawów stosunku względem grubości linii cienkiej:

 • 1:3:6 - np. cienka: 0,1; gruba: 0,3 i bardzo gruba: 0,9;
 • 1:2:4 - np. cienka: 0,2; gruba: 0,4 i bardzo gruba: 0,8

Linie ciągłe

Cienkie

 • linie pomocnicze i pomocnicze wymiarowe;
 • linie wymiarowe;
 • linie odniesienia;
 • zarysy gwintu;
 • łagodne linie przejść;
 • pole kreskowane przekroju;
 • tekst wymiarowania.

Grube

 • widoczne zarysy obiektu;
 • ostre krawędzie przejść;
 • obramowanie rysunku;
 • tabelka rysunku;
 • numer, nazwa rysunku, podziałka i format.

Bardzo grube

 • miejsca klejenia;
 • miejsca lutowania.

Linie falista i zygzakowa cienka

Tego typu linie stosuje się do oznaczenia urwania lub skracania przedmiotu.

Przykład zastosowania cienkich linii: <b>a)</b> falistych; <b>b)</b> zygzakowych.
Rys. 1
Przykład zastosowania cienkich linii: a) falistych; b) zygzakowych.

Linie cienkie przerywane

Tego typu linie stosuje się w celu zaznaczenia na rysunku krawędzi niewidocznych przedmiotu.

Dopuszczalne wymiary linii przerywanej.
Rys. 2
Dopuszczalne wymiary linii przerywanej.

Linie punktowe

Cienkie

Osie symetrii, średnice podziałowe kół zębatych i łańcuchowych.

Grube

Wyodrębnione powierzchnie podlegające obróbce lub powlekaniu.

Dopuszczalne wymiary linii punktowej.
Rys. 3
Dopuszczalne wymiary linii punktowej.

Linia dwupunktowa cienka

Skrajne położenia dwóch części i miejsca załamań.

Dopuszczalne wymiary linii dwupunktowej cienkiej.
Rys. 4
Dopuszczalne wymiary linii dwupunktowej cienkiej.

Zasady kreślenia wszystkich linii nieciągłych.

Wszystkie linie nie ciągłe muszą:

 • stykać, przecinać i załamywać kreską
 • kreślone obok siebie muszą być przestawne

Komentarze